TEHOA KOKOUKSIIN JA PÄÄTÖKSENTEKOON

Niin isoissa kokoontumistiloissa kuin pienemmissäkin neuvottelutiloissa perusvaatimuksena on selkeä ja laadukas äänentoisto, visuaalisesti toimivat ja sopivat näyttöratkaisut sekä helppokäyttöiset välineet monipuoliseen tiedonvälitykseen. 
Audico tarjoaa luotettavat ratkaisut auditorioihin, juhlasaleihin, kokous- ja kongressitiloihin, valtuustoihin ja oikeussaleihin. Yksilöidyt ratkaisut vaatimusten mukaisesti pienintä yksityiskohtaa myöten.

SELKEÄ ÄÄNENTOISTO

Äänentoiston merkitys on oleellinen erilaisissa auditorioissa, juhlasaleissa sekä kokous- ja kongressitiloissa. Äänentoiston tulee kuulua, ei näkyä. Audicon ratkaisureservistä löytyy toimivat, käyttäjälähtöiset ja toimintavarmuudeltaan laadukkaat ratkaisut pieniin ja suuriin, nykyaikaisiin ja historiallisiin tiloihin. Tilaan suunnitellut kaiutinjärjestelmät ja kokousmikrofonit takaavat, että asiat välittyvät kuulijoille mutkattomasti.

MONIPUOLINEN ESITYSTEKNIIKKA

Tiedon esittämisen, jakamisen ja taltioinnin helppous on tärkeää kaikissa päätöksentekoprosesseissa. Neuvottelu- ja kokoontumistilojen vaatimuksina ovat parasta mahdollista teknologiaa hyödyntävät, vaikuttavat, joustavat ja hyvin erilaisten viestintätarpeiden mukaan räätälöidyt audiovisuaaliset ratkaisut.

PUHEENTALLENNUS

Audico tarjoaa monenlaisia tallennusjärjestelmiä palvelemaan erilaisten neuvottelu- ja kuulustelutilanteiden sekä päätösten dokumentointia. Audico on toteuttanut puheentallennusjärjestelmiä esimerkiksi Suomen eduskuntaan, Suomen oikeusministeriölle oikeussaleihin sekä useiden asianajotoimistojen käyttöön.

SUJUVA ÄÄNESTYS

Sujuva, varma äänestysjärjestelmä on avainasemassa esimerkiksi erilaisissa valtuustoissa ja oikeussaleissa. Audico on toteuttanut muun muassa Suomen Eduskunnan äänestysjärjestelmän. Audicon valikoimasta löytyy myös helposti pystytettävät mikrofoni- ja kokousjärjestelmäratkaisut yksittäisten tapahtumien käyttöön.

TOIMIVA TULKKAUS

Audico tarjoaa ratkaisuja myös simultaanitulkkaustarpeisiin. Yksinkertaisimmillaan tulkin puhe saadaan kuulumaan muutamalle kymmenelle kuulijalle langattomasti. Yhtälailla Audico tarjoaa järjestelmän jopa 10 000 neliömetrin tiloihin.

Järjestelmien huolto ja ylläpito

Audicon lähtökohtana on tarjota kokonaisvaltainen ratkaisu, joka kattaa paitsi suunnittelun ja asennuksen, myös kokonaisvaltaisen ylläpidon ja huollon.
Lue lisää Audicon ylläpito- ja huoltoratkaisuista >
Ota yhteyttä huoltoon >