INSPIROIVA OPPIMISYMPÄRISTÖ ON INTERAKTIIVINEN JA INNOVATIIVINEN  

Tiedon esittämisen ja käytön helppous on avainasemassa opetusympäristöissä. Audicolla on kokemusta kattavista koulujen, ammattikoulujen ja yliopistojen ratkaisuista luokkahuoneista näyttämöille ja auditorioihin.

Oppilaitokset ja korkeakoulut varustetaan uusimmalla teknologialla ja uudenlaiset opetusvälineet avaavat mahdollisuudet monipuoliseen ja monimuotoiseen oppimiseen, rikastuttaen sekä opetusta että opiskelua.

Aktiivitaulu korvaa liitutaulun, opetusmateriaalin sähköinen tallennus mahdollistaa tiedon kertaamisen vaivattomasti, dokumenttikamera heijastaa minkä tahansa esityksen, videotallennusjärjestelmä mahdollistaa tuntien videotaltioinnin ja näin myös virtuaaliopetuksen. Opetusympäristössä esitystekniikan mahdollisuudet ovat monipuolisia.

Toimiva ja turvallinen kuulutusjärjestelmä

Oppilaitoksissa kuulutusjärjestelmien rooli on tärkeä. Aamunavaukset, hätäilmoitukset ja muut yleiset viestit kulkevat tehokkaasti ja varmasti Audicon tarjoamien järjestelmien avulla. Audicon ratkaisuissa on otettu pakollinen ja tärkeä äänievakuointi vahvasti huomioon.

Elämyksiä näyttämöille

Koulujen auditoriot ja juhlasalit toimivat usein areenoina oppilaiden ikimuistoisille hetkille; teatteri- ja musiikkiesityksille, puheille ja muille kouluaikojen erityisille tapahtumille. Audico tarjoaa eri kokoluokan ja budjetin valo-, av- ja ääniratkaisuja erilaisiin näyttämöteknisiin ratkaisuihin, jotka ottavat mallia ammattilaisareenoilta.