Jo vuodesta 1969 lähtien on Pidä Saaristo Siistinä ry (PSS ry) toiminut puhtaamman saaristo- ja järviluonnon puolesta. Yhdistys on kaikkien veneilijöiden ja vesilläliikkujien valtakunnallinen ympäristöjärjestö. Sen toiminta-alueet ovat Saaristomeri, Saimaa, Päijänne, Pohjanlahti, Pirkanmaa ja Itäinen Suomenlahti.

Pidä Saaristo Siistinä ry:n työ vesiympäristön hyväksi koostuu kolmesta osa-alueesta:

  • Ympäristönhuoltotyö
    - PSS ry rakentaa ja huoltaa jätepisteitä, kuivakäymälöitä ja imutyhjennyslaitteita sekä järjestää romun ja vaarallisen jätteen erilliskeräyksiä. Tämän lisäksi PSS ry ylläpitää lähes 200 Roope-palvelupistettä ympäri maata.
  • Ympäristöviestintä
    - PSS ry:n tavoitteena on neuvoa, miten liikkua vesillä ympäristöä huomioivalla ja kunnioittavalla tavalla.
  • Ympäristöprojektit
    - PSS ry etsii ratkaisuja esimerkiksi vesistöjen roskaantumisen ja rehevöitymisen ehkäisemiseksi, ja miten vähentää haitallisten kemikaalien käytön veneillessä.

PSS ry on jäsenperusteinen organisaatio. Jäseniä on tällä hetkellä noin 12 500. Jäsenmaksujen lisäksi yhdistyksen rahoitus koostuu pääosin ympäristöministeriöltä ja yhteistyökumppaneilta saatavasta tuesta. Audico Systems Oy on ollut jo useita vuosia PSS ry:n tukija ja on myös tänäkin vuonna virallinen kannatusyritys. Suomalaisen saaristoympäristön suojeleminen sekä vesistöjen säilyttäminen puhtaina ja elinkelpoisina ovat syitä, miksi Audico pitää PSS ry:n toiminnan tukemista erittäin tärkeänä.

Tutustu PSS ry:n arvokkaaseen ja tärkeään työhön osoitteessa: https://www.pidasaaristosiistina.fi/