Elämyksien kytkennät

Audico Systems Oy:n vahva asiantuntijaorganisaatio oli Musiikkitalon vaativien audiovisuaalisten ratkaisujen taustavoima. Musiikkitalon koko toiminta perustuu erilaisiin esitys- ja AV-järjestelmiin. Nämä toiminnot jakautuivat moneen eri urakkaan, joista Audico sai tehtäväkseen kolme.

Esitystekniikan kaapeloinnin päättämis- ja mittaamisurakka piti sisällään sähköteknisten järjestelmien ja av-järjestelmien kaapelointien kytkennät toimintakuntoon. “Tämä tarkoitti käytännössä noin 20 000 merkittyä liitäntäpistettä kuvan, äänen ja ohjaussignaalin siirtoon noin tuhanteen liitäntärasiaan ympäri taloa, ja 80 laiteräkkiä eri tarkkaamoihin ja laitetiloihin. Myös muut urakoitsijat hyödynsivät liitäntöjä omien järjestelmiensä rakentamisessa”, kertoo projektimyyntipäällikkö Mikko Tenhunen.

Toinen, yleisten järjestelmien urakka kattoi 148 eri tilaa talossa: yleisiä asiakastiloja, lämpiöitä, luokkia ja neuvotteluhuoneita, joissa tarvittiin toimivaa esitystekniikkaa viestintään ja opetukseen. Järjestelmien suunnittelussa huomioitiin talon monien eri käyttäjien vaihtelevat tarpeet.

Audico toimitti myös konserttisalin ja muiden esitys- ja harjoitustilojen AV-ohjausjärjestelmät. Tässä urakassa tärkeimmässä roolissa ovat moduulirakenteiset Crestron DigitalMedia -matriisit kuvan ja äänen siirtoon optokuituverkossa.

Optokuitu mahdollistaa HD-tasoisen materiaalin siirron häiriöttömänä pitkilläkin etäisyyksillä, kuten Musiikkitalossa salien ja tarkkaamojen välillä. IT- ja puhelinverkoissa käytetyn optokuidun käyttö esitysteknisissä järjestelmissä on voimakkaassa kasvussa.

Valtava työpanos

Musiikkitalon projektissa kaapeloinnin päättämisurakka oli erityisen haastava ja työläs liitäntäpisteiden runsaan määrän vuoksi. Se vaati tarkkaa suunnittelua ja monta kierrosta työkuvia. Asennuksessa liitäntäpisteiden määrän lisäksi työtä vaikeuttivat paikoin hankalat ja ahtaat, yleisöltä piilotetut sijoituspaikat.

"Ratkaisujen löytymisestä matkan varrella ja projektin onnistumisesta erityiskiitoksen ansaitsevat asiantuntevat esitystekniikan urakoiden valvojat työmaalla", kiittelee Mikko Tenhunen.

"Viimeisen vuoden aikana lähes puolet Audicon henkilökunnasta oli tavalla tai toisella sidottuna Musiikkitalon projektiin. Osaava henkilökunta on Audicon kantava voima, jonka merkitys korostuu erityisesti vaativien projektitoimitusten yhteydessä. Olemme asiantuntijaorganisaatio vahvalla tuotantokoneistolla, jossa jokaisella työntekijällä on ammattitaito projektin eri vaiheisiin", kertoo toimitusjohtaja Harri Leiva.

Musiikkitalo on projektina yksi Audicon historian tärkeimmistä kohteista sekä rakennuksen merkittävyyden että esitysteknisten järjestelmien laajuuden osalta.

Teksti: Kaisu Ravantti / Projektiuutiset
Kuvat: Voitto Niemelä / Leuku