Työviihtyvyys syntyy helppoudesta

Ilmarinen edelläkävijänä

Ilmarinen aloitti laajamittaisen pureutumisen toimivaan työympäristöön muutama vuosi sitten. Hanke kantaa nimeä Energisoiva työyhteisö. Vuonna 2015 tutkimukset muuttuivat työtilojen osalta remontiksi, jonka lopputukoksesta nyt Ilmarisen lähes 600 työntekijää.

“Työskentelytilat ovat erittäin oleellinen osa viihtyisää työpaikkaa,” muistuttaa Anu Ahlgren, joka toimii projektipäällikkönä ko. hankkeessa.

Ilmarinen uskaltautui ottamaan ison harppauksenvanhoista tiloista ja työskentelytavoista, ja siirtyi moderniin tapaan hahmottaa työtiloja ja työntekoa. Nyt käytössä on liikkuvaa työtä tukevat työvälineet ja -tilat.

“Kenelläkään ei ole omaa nimettyä työpistettä pois lukien työntekijät, joiden työtehtävä vaatii tekniikan osalta kiinteän työpisteen. Työntekijä voi valita itselleen ja työtehtävälleen parhaiten sopivan paikan, vaikka useamman kerran päivässä. Valinnanvaraa riittää, työtä voi tehdä työpisteen lisäksi hiljaisissa huoneissa, viihtyisässä kohtaamistilassa tai avotilassa rennosti sohvalla. Yhdessä työskennellessä on käytössä muutaman hengen tiimitiloja ja erikokoisia neuvottelutiloja, joissa kaikissa tekniikka tukee työskentelyä myös etätyöläiset huomioiden. Etätyöhön kannustetaan myös, ja nykyiset ratkaisut soveltuvat siihen hienosti,” Ahlgren tiivistää suurimman muutoksen.

“Tapaan nykyisin työkavereita ihan eri tavalla kuin ennen. Kone kulkee mukanani ja voin tehdä työni siihen kulloinkin sopivimmassa tilassa.” Ahlgren kertoo innoissaan.

Tekniikka työ- viihtyvyyden tukena

“Uudistuksessa oleellista oli, että remontin valmistuttua kaikilla käyttäjillä pitää olla tunne, että hommat toimivat aiempaa paremmin. Tämä tarkoittaa erityisesti painetta IT- ja AV-puolella,” Heikki Niemi täydentää.

Heikki Niemi vastaa AV-palveluista kiinteistön yhteisissä tiloissa, jotka ovat tarjolla kaikille Ilmarisen kiinteistössä asioiville talon ensimmäisessä kerroksessa. Suuren toimitalon kokoustilojen sisältämän tekniikan toimia helposti. Käytännön arjen helpottamiseksi jätettiin myös muutama kokoustila ad hoc -käyttöön. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä tekniikan mahdollisuuksista Ilmarisen kumppanin Fujitsun kanssa.

“Kun tämän projektin koko ja tarpeet alkoivat hahmottua päädyttiin tavallista suuremman palvelukonseptin luomiseen Ilmarisen kiinteistön tarpeisiin,” kertoo Fujitsun Jyri Ilomaa.

Vetovastuu projektin teknisten ratkaisujen kohdalta siirtyi Fujitsulle ja tämän alihankkijoille. Audico liittyi hankkeeseen mukaan Fujitsun pitkäaikaisena partnerina ja AV-asiantuntijana.

AV-tekniikan päivityksessä ensimmäisenä hoidettiin kuntoon Ilmarisen omat neuvottelutilat eri kerroksissa. Yhteisissä tiloissa merkittävänä osana Audicon toimitusta olivat varaustilanteen osoittavat ja varauksen mahdollistavat ovenpielinäytöt neuvottelutiloissa. Näiden hyödyntämiseen koko kiinteistö on ottamassa käyttöön uuden tilavaraus- ja vierailijahallintajärjestelmän.

Lisäksi Audico varusteli neuvotteluhuoneet ja oleskelutilat tarvittavilla näytöillä ja projektoreilla. Helppokäyttöisyys ja tyylikkyys kulkevat talon neuvotteluhuoneiden ohjenuorana. Audicon toimittamat AMX-järjestelmätuotteet ovat apuna teknologian ja käyttäjien välissä. AMX:n tuotteet kattavat tekniikan ylläpidon, ohjauksen, automatiikan sekä äänen ja kuvan välityksen.

Palvelukonseptilla jatkuvuutta ja turvaa

Palvelukonseptissa oleellista on jatkuvan ylläpidon ja tuen mahdollisuus Ilmarisille. Fujitsu ja Audico asiantuntijakumppaneina ovat sitoutuneet huoltamaan ja seuraamaan toimitetun laitteiston toimintakykyä ja turvallisuutta.

“Tämä on suurin Suomessa toteutettu palvelukonseptiprojekti. Tulokset ovat todella positiivia, kaikilla osapuolilla on onnistunut olo! Tulevaisuudessa tästä on hyvä jatkaa muissakin vastaavissa kohteissa,” kertoo Fujitsun Ilomaa. Samaan tunteeseen yhtyvät Ilmarisen Anu Ahlgren ja Heikki Niemi sekä Audicolta projektimyyntipäälikkö Mikko Tenhunen.

“Tämä on kuin uusi työpaikka!” Ahlgren huudahtaa onnistuneen projektin lopputulokselle.

Kuvat: Kuvatoimisto Kuvio