Viimeistä piirtoa myöten tyylikäs. Hyvällä maulla sisustettu. Tällaisia laatumääreitä tulee mieleen, kun astuu sisään Unioninkadulla, Kai­saniemen paraatipaikalla sijaitse­van Kevan kahdeksankerroksisen toimitalon aulaan. Keva, jonka nimi oli aikaisemmin Kuntien eläkeva­kuutus, on julkisoikeudellinen elä­kelaitos sekä Suomen suurin eläke­vakuuttaja. Sen toiminta perustuu lakiin ja se huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista. Toimitalo itsessään on rakennettu vuonna 2005 ja nyt se on remontoitu kahden vuoden aikana kerros kerrokselta ylhäältä alas. Remontti tuli tiensä päähän elokuussa 2019.

Kevan IT-controller Timo Luh­tanen on meitä vastassa mustalla kivellä sisustetussa korkeassa aulassa. Suurissa ikkunoissa roik­kuu infonäyttöjä kadulle päin ja aulan odotustilassa komeilee suuri LED-näyttö, jossa pyörii video­teos. Nimenomaan infonäytöillä onkin nykyään tärkeä rooli talon viestinnässä, niin sisäisessä kuin ulkoisessakin.

Luhtanen vie meidät suoraan huipulle eli kahdeksanteen kerrok­seen, jonka koko julkisivun täyt­tävistä ikkunoista avautuu upeat näkymät Kaisaniemen puistoon ja junaradalle. Aiemmin Kevan johtajien tiloina toiminut kerros on nykyään neuvottelutilantei­den keskus. Suomen maakunniksi nimettyjä neuvotteluhuoneita on kaikissa kokoluokissa ja niitä on modernisoitu sisustuksellisesti ja teknisesti.

 

Näyttöjä, äänentoistoa ja varausjärjestelmiä

Projektimyyntipäällikkö Mikko Ten­hunen Audicolta oli yhteyshen­kilö Kevan suuntaan koko remon­tin ajan. Audico on toimittanut ja asentanut av-laitteet Kevan taloon yhteistyössä Lyreco Finlandin kanssa, jolla on KL-kuntahankin­tojen av-puitesopimus, jonka pii­riin myös Keva kuuluu. Vastaavan­laista yhteistyötä Audico ja Lyreco ovat tehneet aikaisemminkin esi­merkiksi Lahden ammattikorkea­koulun ja Uuden lastensairaalan hankkeissa.

Tenhunen kertoo, että Kevan av-projekti piti sisällään sisäiset neuvotteluhuoneet kolmannesta kerroksesta aina seitsemänteen kerrokseen asti, kahdeksannen kerroksen asiakasneuvotteluti­lat, toisen kerroksen koulutus- ja monitoimitilat, henkilöstöravin­tolan ja auditorion sekä ensim­mäisen kerroksen workshoptilan. Remontissa uusittiin tilojen esitys-ja tilanvarausjärjestelmät ja samalla panostettiin näyttöratkaisuihin, äänentoistoon ja etäneuvottelu­tekniikkaan. Lähes jokaiseen tilaan asennettiin Barco ClickShare lan­gaton esitysjärjestelmä. Laitteet on asennettu talon uusiin kalusteisiin huomaamattomasti ja sisustukseen sopiviksi.

Keva on ottanut hyvin huomi­oon uusien laitteistojen käytön opastuksen ja on järjestänyt itse talon sisäisiä käyttökoulutuksia viikoittain sekä videoinut opetusvi­deoita, joita näytetään talon info­näytöillä. Tästä on ollut suuri apu henkilökunnalle, ja koko uusittu kokoustekniikka on saatu sujuvasti aktiiviseen käyttöön.

 

Auditorio ja ravintola ylpeydenaiheina

Toisen kerroksen auditorio on laitettu laitteiden ja valaistuksen osalta täysin uuteen uskoon. Audi­torio on avara 120-paikkainen sali, joka on sisustettu viihtyisästi ja valoisasti. Ilona Rislan massiivi­koivuisista paneelirimoista tehty taideteos Inscribed kiertää audito­rion takaseinää puolikaaren muo­toisesti.

Täällä järjestetään isommat esi­tykset ja Skype-kokoukset. Salissa on myös mahdollisia lehdistötilai­suuksia varten otettu huomioon television ja radion tarpeet. Puhu­jakorokkeen takana on kristallin­kirkas 4K-tarkkuuden videoseinä muodoltaan 4x4, joka koostuu kuudestatoista NEC:in 55-tuu­maisesta näytöstä. Tarvittaessa se voidaan jakaa myös kahteen tai neljään erilliseen kuva-alaan esityksen tarpeiden mukaisesti.

Auditorion äänet toistetaan videoseinän molemmin puolin sijoitetuilla sähköisesti suunnat­tavilla Renkus-Heinz IC16-RN pilarikaiuttimilla. Tällä ratkaisulla voidaan ääni suunnata hyvin kapealla kiilalla juuri sinne, missä sitä tarvitaan, jolloin minimoidaan pinnoista aiheutuvat heijastukset. Kahdella kaiuttimella saavutetaan tasainen peitto koko auditorion alueella. Mikrofonijärjestelmän keskiössä on kattoon asennetut seitsemän Biamp TCM-X konfe­renssimikrofonia, jotka suuntaavat itsensä automaattisesti aina sinne, missä puhuja kulloinkin on. Kuva auditoriosta välittyy kolmen kään­töpääkameran avulla. Kokonaisuus on suunniteltu siten, että älykkäillä teknisillä ratkaisuilla saavutetaan hyvä puheen ymmärrettävyys sekä saliin että etäkokousten kuulijoille, missä ikinä he ovatkaan.

”Ihmiset ovat kiittäneet pal­jon videoseinän tarkkuutta; ero aikaisempiin projektoreihin ja valkokankaisiin on huomattava. Kattomikrofonit poimivat puheen hienosti joka puolelta salia. Tilai­suudet sujuvat paljon tyylikkääm­min ja nopeammin, kun mikrofonia ei tarvitse salissa siirrellä tai heitellä puhujalta toiselle”, Timo Luhtanen kertoo tyytyväisenä.

Lopuksi astumme auditorion kyljessä sijaitsevaan suureen ravin­tolaan, jossa talon liki 600 työn­tekijää syövät ja pitävät kahvitau­konsa. Ravintola on tilana korkea ja näyttävä: seinustaa koristaa vio­letinvärinen ja koivumetsäaiheinen valotaideteos, pöydistä näkee aina talon viidenteen kerrokseen asti, ja tilan keskipisteenä toimii aito elävä koristepuu.

Ravintolaan on myös asen­nettu useita näyttöjä ja rakentei­siin sulautuvia kaiuttimia, jotta auditorion tapahtumat voidaan tarvittaessa saada täälläkin näky­viin ja kuuluviin. Kun auditoriossa ei tapahdu, voi näytöiltä seurata esimerkiksi YLE:n uutisia, talon tunnelmakuulumisia ja seuraavan päivän ruokalista.

 

TEKSTI: Tom Nyman
KUVAT: Kuvatoimisto Kuvio