Avokonttoreiden ja monitoimitilojen yleistyminen sekä henkilökohtaisten työtilojen väheneminen on tuonut mukanaan uusia haasteita työhyvinvoinnin, työtyytyväisyyden sekä työtehokkuuden ylläpitämiseen.  Uudet haasteet liittyvät nykypäivän avoympäristöissä heikkoon akustiikkaan, yksityisyyden puutteeseen sekä (langattoman) tekniikan saumattomaan toimivuuteen. Avo- ja monitoimitiloissa työskentelevien ihmisten vaivaton teknologinen liikkuminen sekä tiimeissä tekeminen tulisivat nähdä investointeina liiketoiminnan kehitykseen eikä kuluina IT-budjetissa.

Akustinen ympäristö on usean eri ominaisuuden summa. Avoympäristöt voivat olla tuskallisen hiljaisia ja niin ahdistavia, että ihmiset välttävät minkäänlaisen keskustelun käymistä eristäytyen eteisiin tai käytäville keskustelemaan. Toinen ääripää voi olla liian meluisa toimisto, jossa häiriöäänet katkaisevat työntekoa jatkuvasti tehden etätoimistosta ainoan toimivan ympäristön keskittymiselle. Onko avotilojen tulevaisuus vain ja ainoastaan vastamelukuulokkeiden?

Monitoimiympäristön tulisi palvella käyttäjäänsä kokonaisuutena. Siirtyminen esim. päivittäin vaihtuvilta työpisteiltä etätapaamiseen huddle-tiloihin, neuvottelutiloihin sekä erityyppisiin kokoontumistiloihin tulisi tapahtua vaivattomasti ja tietoteknisten laitteiden tukea ketterää liikkumista. Mikään toteutus tai teknologia ei itsessään tee tilasta täydellisen toimivaa. Työtilojen kehityksen tulisi lähteä liikkeelle suunnitelmasta palvella erilaisia käyttäjiä, huomioiden jokaiselle työntekijälle riittävä yksityisyys ja turva tehdä työtä tehokkaasti ja hyvällä mielellä.

Teknologia mahdollistaa nykypäivänä minkä tahansa teknisen ratkaisun toteutuksen. Teknologia edellä lopputuloksesta saadaan kallis, toimimaton sekä kulu taseeseen.

Organisaation tulee huomioida yhteisössä toimivat ihmiset, tunnistaa minkälaiset keskustelut ovat tarpeen muutoksen saavuttamiseksi ja minkälaisia yhteistyömalleja halutaan tukea strategisten päämäärien saavuttamiseksi. Työn tekeminen on ollut muutoksessa jo pitkään mutta työvälineiden kehittymiselle ei ole näkyvissä hidastumista. Muuttuvatko tilat aina uuden villityksen mukana vai löydämmekö yhteisen toimivan mallin?

Keskustelemme mielellämme aiheesta lisää!

 

Tuomas Tuomisto

Myyntipäällikkö
Peittoääniratkaisut ja toimitilojen esitystekniikka