Vuosi 2020 muistetaan vuotena, jolloin koronapandemia mullisti maailman. Pandemian aiheuttama yhteiskunnallinen sekä taloudellinen kriisi on lisännyt lasten eriarvoistumista ja kasvattanut syrjäytymisriskiä myös Suomessa. Yhä useampi perhe on ajautunut taloudelliseen ahdinkoon koronan vuoksi ja vähävaraisilla perheillä on pulaa jopa ruuasta. Lisäksi moni lapsiperhe joutuu selviytymään ilman turvaverkkoja.

Suomessa elää yli 110 000 lasta köyhissä perheissä ja näiden lasten mahdollisuudet eivät ole samat kuin muiden. Vähävaraisuus aiheuttaa lapsille huolta ja se heikentää heidän uskoa tulevaisuuteen. Usein vähävaraiset lapset jäävät tahtomattaan ulos maksullisista harrastuksista ja heitä kiusataan muita enemmän.

Vuoden 2020 joulukeräyksen tuottojen avulla olemme mukana auttamassa syrjäytymisvaarassa olevia kotimaan lapsia. Pelastakaa Lapset ry:n työllä ehkäistään syrjäytymistä ja eriarvoisuuden kasvua. Joululahjoitusten turvin maksetaan muun muassa vähävaraisten perheiden lapsille harrastuksia ja nuorille oppimateriaaleja lukio- tai ammattiopintoihin. Varat tukevat haastavassa elämäntilanteessa olevia lapsiperheitä muun muassa tarjoamalla tukihenkilöitä, tukiperheitä ja sporttikummeja. Lisäksi keräyksen tuottamien varojen turvin tuotetaan lapsille ja nuorille turvallista keskustelutukea netissä sekä jaetaan ruokalahjakortteja vähävaraisille lapsiperheille.

Arvostamme suuresti Pelastakaa lapset ry:n tekemää erittäin tärkeää työtä.

Tue sinäkin Pelastakaa Lapset ry:n toimintaa, lue lisää: https://www.pelastakaalapset.fi/