24.5.2018 / V 1.0

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYKÄYTÄNTÖ

Audico suojaa palvelujensa käyttäjien henkilötiedot ja noudattaa toiminnassaan henkilötietolakia, muuta asiaankuuluvaa lainsäädäntöä sekä hyviä tietosuojakäytäntöjä. Tässä selvityksessä kerrotaan, miten Audico kerää ja käsittelee henkilötietoja.

Haluamme pitää antamistasi henkilötiedoista, aivan kuten sinusta asiakkaanammekin, hyvää huolta.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Audicon palvelujen käyttäminen tai käyttäjän suostumus. Käsittelemme henkilötietoja myynti- ja markkinointitarkoituksissa, asiakaspalveluun ja -suhteeseen liittyvissä tarkoituksissa sekä asiakastyytyväisyyden ja palvelujemme kehittämiseksi.

Audicon sähköiset palvelut kuten verkkosivusto tai uutiskirjeet voivat sisältää linkkejä tai pääsyn muiden toimijoiden sivustoille tai palveluihin. Sinut saatetaan ohjata palvelutoimittajamme sivustolle esimerkiksi verkkokaupan oston yhteydessä. Audico ei vastaa kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä tai käyttöehdoista. Audicolla voi olla myös erillisiä palvelukohtaisia ehtoja, jolloin näitä yleisiä ehtoja sovelletaan toissijaisesti.

Luovuttamalla henkilötietojasi Audicolle hyväksyt tämän tietosuojaselvityksen mukaiset käytännöt.

Henkilötietoja käsitellään suojatuissa tietoturvallisissa järjestelmissä. Pääsy henkilötietoihin on rajoitettu vain niitä tarvitseville henkilöille. Henkilötietojen käsittely edellyttää kirjautumista järjestelmään henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella sekä salasanalla.

SISÄLLYS:

 • Rekisteri-  ja tietosuojaseloste
 • Evästeet ja muut tunnistetiedot
 • Markkinointiesto

1. REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

1.1. Rekisterinpitäjän nimi:

Audico Systems Oy / Y-tunnus: 0679184-3

Osoite:  Olarinluoma 12, 02200 Espoo 

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa: Mika Pynnönen - puhelin: 020 747 9345 - sähköposti: mika.pynnonen@audico.fi

Rekisterin nimi: Audico Systems Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri


1.2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevia henkilön kontaktitietoja käytetään Audicon asiakaspalveluun, asiakassuhteen hoitamiseen ja siihen liittyvään viestintään. Tietoja käytetään myös markkinointiviestintään ja tiedotukseen sekä asiakastyytyväisyyden ja palvelujemme kehittämiseksi.

1.3. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö koostuu seuraavista tiedoista. Osa tiedoista on käyttötarkoituksesta riippuen pakollisia, jotta esimerkiksi ostotapahtuma voidaan käsitellä tarpeenmukaisella tavalla.

 • Henkilön nimi
 • Henkilön yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, titteli, kieli, ammatti/toimiala)
 • Yrityksen tiedot jota henkilö edustaa (yrityksen nimi, osoite, laskutustiedot, sähköposti, y-tunnus, toimiala)

Sähköpostitse, puhelimitse tai verkkopalvelussa, palvelun käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot sekä niiden lomakkeilla annetut rekisteriin kerätyt tiedot:

 • Rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • Maksutiedot, kuten luottokorttitiedot (tulevaisuudessa - uuden verkkopalvelun verkkokauppa)
 • Lisätiedot (henkilön jättämä lisätieto, kuten vapaamuotoinen viesti tai palaute ja muut yhteydenotot)
 • Postitusryhmät (ilmoitetut kiinnostuksen kohteet), luvat ja suostumukset, kiellot
 • Muut tunnistetiedot (mm. henkilön julkinen IP-osoite)
 • Seurantatiedot (sähköisten markkinointitoimenpiteiden seurantatiedot)
 • Evästetiedot (lue lisää evästekäytännöstämme alla)

Tapahtumista henkilötietoihin liitetään:

 • Tieto osallistumisesta ja mahdolliset ruokarajoitteet

1.4. Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilön omalla suostumuksella, verkkopalvelussa olevilla lomakkeilla tai myynti- ja

esittelytapahtumissa antamat tiedot. Verkkopalvelun automaattisesti keräämä verkkopalvelun analysointia ja kehittämistä tukeva aineisto. Sekä mahdollisesti erillisiä kampanjoita varten ostetut henkilötiedot.

1.5. Tietojen käsittely, luovutus ja säilytysaika 

Tietoja käsitellään EU:n tai ETA:n alueella rekisterinpitäjän ja rekisterinpitäjän valtuuttamien henkilötietojen käsittelijöiden toimesta (tällaisia käyttötapauksia ovat esimerkiksi käytetyt palvelinsalit, varmuuskopiot järjestelmien tiedostoista ja tietokannoista).

Henkilötietoja ei luovuteta muiden kuin Audicon hyödynnettäväksi. Audico saattaa käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia palvelujensa tekniseen ylläpitoon, asiakaspalveluun, käyttäjätietojen hallinnointiin ja analysointiin, tutkimuksiin, asiakasviestintään tai erilaisten kampanjoiden toteuttamiseen. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa vain siinä määrin, kun ne osallistuvat Audicon palvelujen toteuttamiseen ja tässä tietosuojaselvityksessä kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

Tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhteen voidaan katsoa olevan voimassa sekä kohtuullisen ajan asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

1.6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kiinnitämme huomiota tietosuojaan ja tietoturvaan kaikessa toiminnassamme. Käytämme asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojakeinoja henkilötietojesi suojaamiseksi. Tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtivat siihen erikseen nimetyt henkilöt. Asiakastietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on tarve käsitellä asiakastietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla.

1.7. Tarkastus- ja korjausoikeus

Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista. Korjauspyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Pyyntö kohdistetaan oletuksena pyynnön lähettäjän sähköpostiosoitteeseen liitettyihin henkilötietoihin, ellei pyynnön lähettänyttä henkilöä tunnisteta jollain muulla tavalla.

1.8. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan tai poistaa henkilötietonsa käsittelystämme kokonaan, hän voi tehdä sen ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse.  Huomioithan, että voimme tietoturvasyistä joutua varmistamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntösi täyttämistä.

1.9. Valitusoikeus

Mikäli katsot, että sinua koskevien tietojen käsittelyssä rikotaan henkilötietojen käsittelyn asetuksia, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

1.10. Muutokset tähän tietosuojaselvitykseen

Audico voi tehdä ajoittain muutoksia tähän tietosuojaselvitykseen ilman etukäteistä ilmoitusta. Muutokset voivat liittyä myös lainsäädännön muutokseen. Tietosuojaselvitys löytyy aina Audicon verkkopalvelusta.

 

2. EVÄSTEKÄYTÄNNÖT

2.1. Evästeistä yleisesti

Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen kehittämiseksi (seurantaevästeet) ja palvelussa olevien toimintojen mahdollistamiseksi (toiminnalliset evästeet). Eväste on tekstitiedosto, joka verkkopalvelun sivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle määräajaksi. Halutessasi voit välttää evästeiden käytön määrittämällä selaimesi asetukset niin, ettei evästeitä tallenneta käytön aikana. Tämä voi kuitenkin vaikuttaa heikentävästi sivuston toiminnallisuuksiin ja käyttökokemukseen tai joissain tapauksissa estää käytön kokonaan.

2.2. Seurantaevästeet

Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Lisäksi sivustolla on käytössä kohderyhmä- ja aihepiiritiedon keräys (Google Analytics Demographics), jolla yhdistetään käyttäjän seurantatietoon mahdollisesti mm. ikä, sukupuoli ja käyttäjän kiinnostuksen aihepiirit. Näiden tietojen keräämiseen liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi. Google Analytics -seurannan voit ottaa halutessasi pois käytöstä selaimen lisäosalla (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/).

Toteutamme uudelleenmarkkinointia verkkokäyttäytymisen perusteella verkossa ja sosiaalisen median palveluissa kuten Facebookissa ja LinkedInissä. 

2.3. Toiminnalliset evästeet

Verkkopalvelun toiminnalliset osa-alueet, jotka edellyttävät käyttäjän kirjautumista tai muuta tunnistautumista vaativat evästeen toimiakseen. Evästeen tietoihin tallennetaan tarvittavat tiedot käyttäjästä ja eväste poistetaan joko määräajan päätteeksi tai kun käyttäjä kirjautuu ulos.

2.4. Muut tunnisteet

Verkkopalvelun käyttäjästä tallennetaan verkkopalvelun käytön yhteydessä tunnistetietoja palvelimen ja verkkopalvelun lokitiedostoihin (mm. IP-osoite, avattu sivu ja haetut tiedostot sekä mahdolliset käytönaikaiset virhetilanteet) sekä kerätään tietoa sivuston käyttöliittymän toiminnasta (tallennukset, kuumakarttatiedot, lomakkeiden käyttötiedot). Näiden tietojen keräämisen tarkoitus on palvelun seuranta ja kehittäminen sekä vikasietoisuuden ja tietoturvan jatkuva parantaminen.

3. MARKKINOINTIESTO

 Voit estää kaiken markkinoinnin Audico Systems Oy:ltä ottamalla yhteyttä

Mika Pynnönen - puhelin: 020 747 9345 - sähköposti: mika.pynnonen@audico.fi

***

På svenska

DATASKYDDSDEKLARATION

 

2.1.2020 / V 1.0

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Audico skyddar personuppgifterna av sina kunder och tjänsteanvändare och följer vid sin verksamhet personuppgiftslagen, annan relevant lagstiftning och god integritetspraxis. I denna deklaration förklaras hur Audico samlar in och behandlar personuppgifter. Vi vill ta väl hand om dina personuppgifter och om dig som kund.  

Den primära orsaken till behandlingen av personuppgifter är användningen av Audicos tjänster eller användares samtycke. Vi behandlar personuppgifter i försäljnings- och marknadsföringssyfte, i kundbetjänings- och kundrelationsrelaterat syfte samt för att utveckla kundnöjdheten och våra tjänster.

Audicos elektroniska tjänster, såsom webbsidan eller nyhetsbrevet, kan innehålla länkar eller åtkomst till andra aktörers webbsidor eller tjänster. Du kan omdirigeras till vår serviceleverantörs sidor till exempel vid inköp i vår webbutik. Audico ansvarar inte för tredje parters dataskyddspolicyn eller användarvillkor. Audico kan även ha separata tjänstespecifika villkor, vilket innebär att dessa allmänna villkor tillämpas sekundärt.

Genom att överlämna dina personuppgifter till Audico, godkänner du villkoren i denna dataskyddsdeklaration.

Personuppgifterna behandlas i skyddade, datasäkra system. Tillgång till personuppgifter är begränsad endast till de personer som behöver dem. Behandlingen av personuppgifter kräver inloggning i systemet med ett personligt användarnamn och lösenord.

 

Innehåll:

 • Register- och dataskyddsdeklaration
 • Cookies och annan identifierande information
 • Marknadsföringsförbud

 

1. REGISTER- och dataskyddsdeklaration

 1. 1.    Registeransvarig

Audico Systems Oy / FO-nummer: 0679184-3

Adress:  Olarsbäcken 12, 02200 Esbo

Ansvars- och kontaktperson vid registerärenden: Mika Pynnönen - tfn: 020 747 9345 – e-post: mika.pynnonen@audico.fi

Registrets namn: Kund- och marknadsföringsregister för Audico Systems Oy

 

 1. Ändamålet för hanteringen av personuppgifter

Personens kontaktuppgifter i registret används för Audicos kundservice, kundrelationshantering och kundkommunikation. Informationen används också för marknadsföringskommunikation och informering samt för utveckling av kundnöjdhet och våra tjänster.

 1. 3.    Registrets datainnehåll

Registrets datainnehåll består av följande uppgifter:

 • Personens namn
 • Personens kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, titel, språk, yrke/bransch)
 • Uppgifter om företaget som personen representerar (företagets namn, adress, faktureringsuppgifter, e-post, FO-nummer, bransch)

Beroende på avsedd användning är vissa uppgifter obligatoriska, så att till exempel köptillfället kan hanteras på ett behovsmässigt sätt.  

Data som har samlats in i registret via e-post, telefon eller webbtjänst, data om användning av tjänsten som upptäckts och härletts samt data som samlats in via formulär:

 • Registreringsuppgifter, såsom användarnamn, smeknamn, lösenord och någon annan identifierare
 • Betaluppgifter, såsom kreditkortsuppgifter
 • Tilläggsinformation (överlåten av personen, såsom fritt formaterat meddelande eller respons och annan kontakt)
 • Kontaktgrupper (anmälda intressen), tillstånd och samtycken, förbud
 • Andra identifieringsuppgifter (bl.a. personens offentliga IP-adress)
 • Uppföljningsuppgifter (elektroniska marknadsföringsåtgärders uppföljningsuppgifter)
 • Uppgifter om cookies (läs mera om vår cookiepolicy senare)

Från evenemang, personuppgifterna kompletteras med:

 • Information om deltagande och möjliga matallergier/specialkost

 

 1. 4.    Regelrätta informationskällor

 

 • Med personens samtycke, via webbtjänstens formulär eller uppgifter mottagna via ett försäljnings- eller presentationstillfälle.
 • Information som samlas automatiskt in av webbtjänsten för analysering och utveckling.
 • Samt köpta personuppgifter för eventuella enstaka kampanjer.

 

 1. 5.    Hantering, utlämning och förvaring av uppgifter

Uppgifterna behandlas inom EU- eller EES-området av registeransvarige eller personer som har ackrediterats av registeransvarige för att hantera personuppgifter (sådana användningsområden inkluderar serverhallar som används, säkerhetskopiering av systemfiler och databaser).

Personuppgifter utlämnas inte till någon annan utan används endast av Audico. Audico kan använda underleverantörer och tjänsteleverantörer för tekniskt underhåll av sina tjänster, kundservice, hantering av användardata och analys, undersökningar, kundkommunikation eller genomförandet av olika kampanjer. Dina personuppgifter kan utlämnas endast i den mån som de är involverade i genomförandet av Audicos tjänster och de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Uppgifterna kommer att lagras så länge som kundrelationen kan betraktas som giltig och under rimlig tid efter uppsägningen av kundrelationen.

 1. 6.    Principer för registerskyddet

Vi uppmärksammar dataskydd och säkerhet i alla våra verksamheter. Vi använder lämpliga fysiska, tekniska och administrativa skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Dataskydd och informationssäkerhet sköts av specialutnämnda personer. Endast de anställda som behöver behandla kundinformation vid sitt arbete är berättigade till användningen av kundinformationssystemet. Data samlas in i databaser som skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska medel.

 1. 7.    Rätt till insyn och rättelse

Varje person som har registrerat sig har rätt att kontrollera sina egna uppgifter som är lagrade i registret samt begära om rättelse. En korrigeringsbegäran görs via e-post till kontaktpersonens e-postadress. Som standard riktas begäran om insyn/rättelse till personuppgifter som kan förknippas med avsändares e-postadress, såvida inte den person som skickade begäran identifierats på något annat sätt.

 1. 8.    Övriga rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter

En person har rätt att förbjuda registeransvarige från att behandla information om honom eller henne för direktmarknadsföring, distansförsäljning, annan direktmarknadsföring eller vid marknads- och åsiktsundersökningar. Om en person vill förbjuda sådan verksamhet eller ta bort hans eller hennes personuppgifter från Audicos behandling, kan han eller hon ta kontakt med registeransvarige via e-post. Observera att vi av säkerhetsskäl kan behöva verifiera personen innan vi åtgärdar begäran.

 1. 9.    Besvärsrätt

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter kränker förordningarna för behandling av personuppgifter, har du rätt att överklaga detta till tillsynsmyndigheten.

 1. 10.  Ändringar i denna dataskyddsdeklaration

Audico kan tidvis göra ändringar i denna dataskyddsdeklaration utan föregående meddelande. Ändringar kan också ha med lagstiftningsändringar att göra. Dataskyddsdeklarationen kan alltid hittas på Audicos webbtjänst.

 

2. COOKIES OCH ANNAN IDENTIFIERANDE INFORMATION

 

2.1.    Allmänt om cookies

Vår webbtjänst använder cookies för att förbättra användarupplevelsen (spårningscookies) och för att aktivera funktionerna i tjänsten (funktionella cookies). En cookie är en textfil som lagras på en användares dator under en viss tid då man besöker en webbtjänstsida. Om du vill kan du undvika att använda cookies genom att ställa in dina webbläsarinställningar så att cookies inte sparas under användning. Detta kan dock påverka webbplatsens funktionalitet och användarupplevelse, eller i vissa fall förhindra full användning.

2.2.    Spårningscookies

Webbplatsen samlar in användarstatistik för att spåra sidans aktivitet, utveckla den och planera marknadsföring. Dessutom samlar webbplatsen in målgruppsdata och data på ämnesområden (Google Analytics Demographics), som möjligen kombinerar användares spårningsinformation med t.ex. ålder, kön och användares intressemålgrupper. Du kan ändra inställningarna för att samla in den här informationen via ditt Google-konto. Du kan inaktivera Google Analytics-spårning om du vill genom att använda webbläsartillägget (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/).

Vi genomför remarketing baserat på online-beteende på nätet och sociala medier såsom Facebook och LinkedIn.

2.3.    Funktionella cookies

Funktionsområdena för webbtjänsten som kräver att en användare loggar in eller identifierar sig på något annat sätt kräver cookies för att fungera. Cookieinformationen lagrar nödvändig information om användaren och cookien raderas antingen efter en tidsfrist eller när användaren loggar ut.

2.4.    Annan identifierande information

I samband med användningen av webbtjänsten lagras webbtjänstanvändarens identifieringsinformation i servern och webbtjänstens loggfiler (t.ex. IP-adress, öppnad sida och nedladdade filer och eventuella fel som orsakats under användning) och samlar in information om hur webbplatsens användargränssnitt fungerar (lagringar, heatmapsdata, formuläranvändningsdata). Syftet med att samla in denna information är att övervaka och utveckla tjänsten och kontinuerligt förbättra feltolerans och säkerhet.

 

3. MARKNADSFÖRINGSFÖRBUD

Du kan blockera all marknadsföring från Audico Systems Oy genom att kontakta:

Mika Pynnönen - telefon: 020 747 9345 – e-post: mika.pynnonen@audico.fi

***

In English

DATA PROTECTION POLICY

2.1.2020 / V 1.0

HANDLING OF PERSONAL DATA

Audico protects the personal data of its customers and service users and, in its operations, adheres to the Personal Data Act, other relevant legislation and good privacy practices. This policy explains how Audico collects and processes personal data. We want to take good care of your personal data and about you as a customer.

The primary reason for processing personal data is the use of Audico's services or the user's consent. We treat personal data for sales and marketing purposes, in customer service and customer-related purpose, as well as in developing customer satisfaction and our services.

Audico's electronic services, such as the website or the newsletters, may contain links or access to other operators' websites or services. You can be redirected to our service provider's pages, for example when purchasing in our online store. Audico is not responsible for third party data protection policies or terms of use. Audico may also have separate service-specific terms, which means that these general terms and conditions are applied secondary.

By submitting your personal data to Audico, you agree to the terms of this data protection policy.

The personal data is processed in protected, data-secure systems. Access to personal data is limited only to those people who need them. The processing of personal data requires logging into the system with a personal user name and password.

 

CONTENTS:

 • Register and Data Protection Policy
 • Cookies and Other Identification Information
 • Prohibition of Marketing

 

1. REGISTER AND DATA PROTECTION POLICY

 1. 1.    Data controller

Audico Systems Oy / business ID: 0679184-3

Address:  Olarinluoma 12, 02200 Espoo

Head of register: Mika Pynnönen - phone: 020 747 9345 – e-mail: mika.pynnonen@audico.fi

Name of the register: Customer and marketing register for Audico Systems Oy

 

 1. 2.    Legal basis for and purpose of processing personal data

The person's contact information in the register is used for Audico's customer service, customer relationship management and related communication. The data is also used for marketing communication and informing as well as for the development of customer satisfaction and our services.

 1. 3.    Legal basis for and purpose of processing personal data

The data content of the register consists of the following information:

 • Person's name
 • Person's contact information (phone number, e-mail address, title, language, profession / industry)
 • Information about the company that the person represents (company name, address, billing information, e-mail, business ID, industry)

Depending on the intended use, certain tasks are mandatory so that, for example, the purchase opportunity can be handled in a need-based manner.

Data that has been collected in the register via e-mail, telephone or web service, data on use of the service as detected and derived and data collected via forms:

 • Registration information, such as user name, nickname, password and any other identifier
 • Payment details, such as credit card details
 • Additional information (assigned by the person, such as free formatted message or response and other contact)
 • Contact groups (registered interests), permits and consents, prohibitions
 • Other identification data (including the person's public IP address)
 • Follow-up tasks (follow-up tasks of electronic marketing actions)
 • Information about cookies (read more about our cookie policy later)

 

From events, the personal information is supplemented by:

• Information about participation and possible food allergies / special diets

 1. 4.    Standard sources of data

 

 • • With the person's consent, via the web service's forms or information received via sales or presentation occasions.
 • • Information collected automatically by the web service for analysis and development.
 • • As well as purchased personal data for any single campaigns.

 

 1. 5.    Standard disclosure and transfer of data

The data is processed in the EU or EEA area by data controllers or persons who have been accredited by the controller to handle personal data (such uses include used server halls, system file backup and databases).

Personal information is not disclosed to anyone and is used only by Audico. Audico can use subcontractors and service providers for technical maintenance of its services, customer service, user data management and analysis, surveys, customer communications or the implementation of various campaigns. Your personal information may be disclosed only to the extent that it is involved in the performance of Audico's services and the purposes described in this Data Protection Policy.

The data will be stored if the customer relationship can be regarded as valid and for a reasonable period after the termination of the customer relationship.

 1. 6.    Principles for register protection

We pay attention to data protection and security in all our operations. We use appropriate physical, technical and administrative safeguards to protect your personal information. Data protection and information security are taken care of by specially appointed persons. Only those employees who need to process customer information for their work are eligible for the use of the customer information system. Data is collected in databases that are protected by firewalls, passwords and other technical means.

 1. 7.    Transparency and correction

Each person who has registered has the right to check their own data stored in the register and request for correction. A correction request is made via e-mail to the contact's e-mail address. By default, the request for transparency / correction is addressed to personal data that can be associated with the sender's email address, unless the person who sent the request was identified in some other way.

 1. 8.    Other rights related to the processing of personal data

A person has the right to prohibit the data controller from processing information about him or her for direct marketing, distance selling and other direct marketing, or during marketing and opinion surveys. If a person wants to prohibit such activity or remove his or her personal data from our processing, he or she can contact the data controller via e-mail. Please note that for security reasons we may need to verify the person before we address the request.

 1. 9.    Right of appeal

If you believe that the processing of your personal data violates the regulations of processing personal data, you have the right to appeal this to the supervisory authority.

 1. 10.  Changes in this data protection policy

Audico may make changes to this Privacy Statement from time to time without prior notice. Changes may also have to do with legislative changes. The data protection policy can always be found on Audico's web service. 

2. COOKIES AND OTHER IDENTIFYING INFORMATION

 

2.1.    Generally about cookies

Our web service uses cookies to improve the user experience (tracking cookies) and to activate the features of the service (functional cookies). A cookie is a text file that is stored on a user's computer for a specified period when the user visits a web service page. If you want, you can avoid using cookies by setting your browser settings so that cookies are not saved during use. However, this can affect the website's functionality and user experience, or in some cases prevent full use.

2.2.    Tracking cookies

The site collects user statistics to track page activity, develop it and plan marketing. In addition, the site collects target audience data and data on subject areas (Google Analytics Demographics), possibly combining user tracking information with e.g. age, gender and user interest groups. You can change the settings to collect this information through your Google Account. You can disable Google Analytics tracking if you prefer by using the browser extension (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/).

We conduct remarketing based on online behavior on the web and social media such as Facebook and LinkedIn.

2.3.    Functional cookies

The functional areas of the web service that require a user to log in or identify in some other way require cookies to work. The cookie information stores necessary information about the user and the cookie is deleted either after a deadline or when the user logs out.

2.4.    Other identifying information

In connection with the use of the web service, the web service user's identification information is stored in the server and the web service's log files (eg IP address, opened page and downloaded files and any errors caused during use) and collects information about how the website's user interface works (storage, heatmap data, form usage data). The purpose of collecting this information is to monitor and develop the service and continuously improve fault tolerance and security.

 

3. MARKETING BAN

You can ban all marketing from Audico Systems Oy by contacting:

Mika Pynnönen - phone: 020 747 9345 – e-mail: mika.pynnonen@audico.fi