Tehoa kokouksiin ja päätöksentekoon

Kaikissa kokoustiloissa perusvaatimuksena on selkeä ja laadukas äänentoisto, visuaalisesti toimivat ja sopivat näyttöratkaisut sekä helppokäyttöiset välineet monipuoliseen tiedonvälitykseen. Audico tarjoaa luotettavat ratkaisut auditorioihin, juhlasaleihin, kokous- ja kongressitiloihin, valtuustoihin ja oikeussaleihin sekä yksilöidyt ratkaisut pienintä yksityiskohtaa myöten.

Selkeä äänentoisto

Äänentoiston merkitys on oleellinen erilaisissa auditorioissa, juhlasaleissa sekä kokous- ja kongressitiloissa. Audico tarjoaa toimivat, käyttäjälähtöiset ja toimintavarmuudeltaan laadukkaat ratkaisut kaikkiin tiloihin, huomioiden esteettiset vaatimukset. Tilaan suunnitellut kaiutinjärjestelmät ja kokousmikrofonit takaavat puheen välittymisen kuulijoille.

Monipuolinen esitystekniikka

Tiedon esittämisen, jakamisen ja taltioinnin helppous on tärkeää kaikissa päätöksentekoprosesseissa. Kokoustilojen vaatimuksina ovat selkeät, oikein mitoitetut, vaikuttavat, joustavat ja hyvin erilaisten viestintätarpeiden mukaan räätälöidyt ratkaisut.

Puheentallennus

Audico tarjoaa monenlaisia tallennusjärjestelmiä palvelemaan erilaisten neuvottelu- ja kuulustelutilanteiden sekä päätösten dokumentointia. Audico on toteuttanut puheentallennusjärjestelmiä esimerkiksi Suomen eduskuntaan, Suomen oikeusministeriölle oikeussaleihin sekä useiden asianajotoimistojen käyttöön.

Sujuva äänestys ja tulkkaus

Sujuva, varma äänestysjärjestelmä on avainasemassa esimerkiksi erilaisissa valtuustoissa ja oikeussaleissa. Audicon valikoimasta löytyy myös helposti pystytettävät mikrofoni- ja kokousjärjestelmäratkaisut yksittäisten tapahtumien käyttöön.

Audico tarjoaa ratkaisuja myös simultaanitulkkaustarpeisiin. Yksinkertaisimmillaan tulkin puhe saadaan kuulumaan muutamalle kymmenelle kuulijalle langattomasti. Yhtälailla Audico tarjoaa järjestelmän jopa 10 000 neliömetrin tiloihin.

Järjestelmien huolto ja ylläpito

Audicon lähtökohtana on tarjota kokonaisvaltainen ratkaisu, joka kattaa paitsi suunnittelun ja asennuksen, myös kokonaisvaltaisen ylläpidon ja huollon, tarvittaessa 24/7.