Peittoääni eli puheenpeittojärjestelmä

Avotoimistoissa työtehoa ja keskittymistä haittaavat usein toisten puheäänet. Akustisesti haastavassa tilassa puheääni voi häiritä työntekoa jopa 25 m päässä. Peittoäänijärjestelmä tuottaa huomaamatonta taustaääntä, joka peittää puheesta häiritsevimmän osuuden ja parantaa täten huomattavasti työhön keskittymistä sekä varjelee keskustelujen yksityisyyttä.

Toistettava ääni valitaan tilaan sopivaksi, se voi olla vaimeaa puron solinaa, ilmastointilaitteiden kohinaa, kauppakeskuksen taustahälinää tai hiljaista kohinaa tms. Peittoäänen voimakkuus pidetään matalana ja huomaamattomana. Kaiuttimien sijoittelulla pyritään myös siihen, ettei äänen tarkkaa lähtöpaikkaa pystytä osoittamaan.

Järjestelmiä on käytössä mm. avokonttoreissa, odotustiloissa ja palvelupisteissä.

Tutkittua tietoa

Audico on kehittänyt omaa osaamistaan peittoäänen saralla aktiivisella osallistumisella Työterveyslaitoksen TOTI -hankkeissa (Käyttäjälähtöiset toimitilat) joiden tehtävänä on kehittää parhaiten palvelevia toimistotilan kokonaisratkaisuja ja työkaluja tulevaisuuden toimistotilojen kehittämiseen.

TOTI-hankkeiden tutkimustulokset osoittavat selkeästi että kokonaisvaltaisella huoneakustiikan suunnittelulla saavutetaan erinomaisia tuloksia avotoimiston ääniympäristössä. Avotoimistolaboratoriossa tehdyssä tutkimuksessa hyvä akustiikka paransi merkittävästi suoritusta ja tyytyväisyyttä. Peittoäänijärjestelmä on yksi merkittävä osatekijä huoneakustiikkaolosuhteita parannettaessa.

”Hyvä huoneakustiikka edellyttää kolmen tekijän yhtäaikaista toteutumista: suuri äänenvaimennusmateriaalien määrä, korkeat sermit ja riittävä peiteäänen taso”

Haapakangas A, Hongisto V, Kokko J, Oliva D, Keränen J, Hakala J, Hyönä J, Room acoustics and work performance - experimental study in a full-scale open-plan office laboratory, 10th International Congress on Noise as a Public Health Problem (ICBEN) 2011, 24-28 July, London, UK.

Käyttäjälähtöiset toimitilat (TOTI) loppuraportti