Tampereen keskustan tuntumassa sijaitsevassa Tampere-talossa järjestetään vuosittain yli tuhat tapahtumaa lastenkulttuurista oopperaan ja kansainvälisistä pop-konserteista messuihin. Tampereen kaupungin omistama yritys painottaa toiminnassaan ja hankinnoissaan ympäristö- ja yhteiskuntavastuuta, joka ulottuu luonnollisesti myös valaistukseen liittyviin valintoihin. Valaistuksen uudistuksessa haluttiin ottaa huomioon sekä energiatehokkuus että kaikki salin erilaiset käyttäjät.

Temppuja ja salapoliisitöitä kestävien ratkaisujen eteen

Ensimmäinen pähkinä Tampere-talon valaisinuudistushankkeessa tuli eteen heti alussa, kun kävi ilmi, ettei sellaista leditekniikan polttimoa löydy markkinoilta, joka toimisi Isossa salissa vaadittavalla tavalla. Etäisyydet salin katosta ovat pitkiä, kattorakenne harvinaisen mallinen ja salin yleisilmettä tulee arvorakennusmääräysten myötä kunnioittaa. ”Herkkä ja haastava paikka siis lähteä tekemään uudistuksia,” Tampere-talon kiinteistöinfrasta ja sen kehittämisestä vastaava Marko Koivisto kuvailee lähtötilannetta.

Hankkeesta vastannut Audicon projektimyyntipäällikkö Tapio Järvinen toteaa, että Tampere-talon valaisinsaneeraus on ollut prosessi, jossa on kokeiltu ja etsitty oikeaa vaihtoehtoa. Marko Koivisto yhtyy Järvisen kuvaukseen: ”Investointi on mittava ja se haluttiin tehdä huolella, kokeilujen kautta ja yhdessä ammattitaitoisen tiimin kanssa. Otettiin riittävästi aikaa myös tuotantoajasta, eikä lähdetty suinpäin tekemään. Lopputuloksena onkin Suomen hienoin sali.”

Tampere-talo_IsoSali_Audico_violet

Päädyttiin ratkaisuun, jossa vanha valaisin otettiin pois alkuperäisestä kehikosta ja asetettiin uusi valaisin sen tilalle. Tapio Järvinen kertoo: ”Asennusteknisesti katon kupolimainen muoto on haastava. Valaisimia on hieman alle 300 ja ne piti saada asennettua mahdollisimman helposti olemassa olevaan paikkaan muuttamatta sen rakennetta. Se oli oma temppunsa. Yhden valaisimen vaihdon piti olla myös mahdollisimman nopeaa, jotta se oli kustannuksiltaankin järkevää.”

Seuraava temppu olikin löytää valaisin, joka on kehikkoon sopiva, ja joka lisäksi täyttää tekniset vaatimukset: Valaisimessa täytyi olla hyvä himmennys ja värintoisto sekä sen piti olla hiljainen. ”Vaikka valaisin tarvitsee vähän huoltoa, sekin piti ottaa huomioon. Jonkin verran käytiin keskustelua myös valaisimen painosta. Vanhaan rakenteeseen ei haluttu tuoda kuormitusta väärällä tavalla, eli asennus oli tärkeässä roolissa,” Marko Koivisto jatkaa listaa valaisimelta vaadituista ominaisuuksista.

Ratkaisuksi löytyi Elation Professionalin Fuze Pendant TM. Itse valaisimen ulkokuori ei vaihtunut, vaan sen sisään kiinnitettiin Elationin valaisin. Näin saatiin pidettyä valaisimen vanha rakenne ja erityisesti sen tuttu ilme. Lisäksi salin mataliin osiin asennettiin 100 kpl TDE Moodspot RGBW -valaisinta.

Salapoliisityötä vaati myös asennus. ”Talo otettiin käyttöön vuonna 1990 ja sen sähkökuvat ovat 1980-luvun lopulta. Digitoitu on paljon, mutta luotettavimmat kuvat ovat yhä edelleen arkiston paperiversiot,” Marko Koivisto toteaa. Tampere-taloa on vuosikymmenten saatossa saneerattu ja päivitetty. Dokumentaatio muutoksista vaihtelee, osasta on tehty tarkat muutospiirrokset, mutta ei kaikesta. ”Paljon on jouduttu tonkimaan, päättelemään ja kikkailemaan niin kaapeloinneissa kuin asennuksessa,” Koivisto muistelee hankkeen vaiheita.

”Yhteistyölle täyskymppi siltä osalta, että ajankohta on ollut haastava ja urakan laajuus vanhassa rakennuksessa mittava. Haasteita on ollut, mutta homma eteni koko ajan ja aina kun salia on tarvittu, niin se on saatu sumplittua käyttöön,” Koivisto summaa.

Käyttäjien sali

Valo-ohjausjärjestelmää selkeytettiin osaksi kiinteistön kiinteää järjestelmää. Toiveena oli, että valosuunnittelijalla on mahdollisuus toimia valopöydällä itsenäisesti ja hyödyntää näiden valaisimien huikeita ominaisuuksia.

”Yksinkertaisimmillaan valot toimivat nyt niin, että saliin tultaessa saa yhdestä painikkeesta nopeasti niin sanotut ’talkkarivalot’ päälle. Lisäksi salissa on kosketusnäyttöjä, joista saa vähän laajemmin säädettyä valotilanteita eri tarkoituksiin. Valopöydältä sitten pääsee tarvittaessa ohjaamaan jok’ikistä valaisinta yksittäin,” Audicon Tapio Järvinen kertoo toteutuksesta.

Tampere-talo_IsoSali_Audico_normal

Tampere-talo_IsoSali_Audico_color

Tilanneohjaukset ovat osa Tampere-talon vastuullisuutta. ”Ei ole energiansäästöllisesti mitään järkeä polttaa koko salin valoja kaiken aikaa. Audico on tehnyt valmiiksi valotilanteita, joista esimerkiksi siivoojat tai salin vakivuokralainen, Tampere Filharmonia, saavat juuri heille räätälöidyt valot päälle,”.

Lediä ei tarvitse ajaa suurella teholla, jotta saadaan riittävästi valoa – jo tästä syntyy energiansäästöä. ”Olemme Suomen ainoa käyttämänsä energian puolesta hiilineutraali toimija. Vaikka haemme teknistä ratkaisua, niin rinnalla kulkee koko ajan laitteen kokonaiselinkaari. Siihen liittyy huolto, huoltologistiikka ja sen jättämä hiilijalanjälki, itse laitteen energiankulutus sekä laitteen mahdolliset omat vihreät arvot,” kiinteistöpäällikkö Koivisto muistuttaa.

Energiasäästö syntyi yhteistyön tuloksena. ”Audicolla oli oleellinen rooli auttaa sähkösuunnittelija Are Oy:ta suunnittelussa, kun kyseessä on tällainen erikoistekniikka. Harvan salin tai hallin katossa on tällaisia valaisimia samantasoisilla ohjausjärjestelmillä varustettuna,” Koivisto summaa.

Teksti: Heidi Backström
Kuvat/video: Inspiroiva Creative

______________________________________________________________________________________________________________________________________