Saammeko esitellä – Matthew Stocks!

Matthew toimii Audicon AV-operaattorina asiakkaamme ECHAn eli Euroopan kemikaaliviraston tiloissa vastaten käyttäjien erilaisiin AV-järjestelmien haasteisiin. Viraston työkielenä on englanti ja Matthew toimii kansainvälisissä kokouksissa teknisenä tukena ja huolehtii, että tilaisuudet sujuvat ongelmitta. Työtehtäviin kuuluvat myös tilojen AV-ratkaisujen suunnittelu sekä normaalit järjestelmien huolto- ja ylläpitotyöt.

Matthew aloitti Audicon palveluksessa vuoden vaihteessa ja kertoo näin:

”I’m excited to be able to continue my work for ECHA through Audico. I’m looking forward to see what more I can bring to Audico in the future, and what kind of exciting future I have here.”

Tarjoamme kattavasti räätälöityjä ylläpitopalveluja, joiden avulla asiakasyritys pystyy keskittymään omaan liiketoimintaansa ilman teknisiä huolia. Huolto- ja ylläpitotyöt onnistuvat kätevästi Audicon tiloista käsin tai asiakkaan luona paikan päällä – täysin tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.