Innovatiivinen opiskeluympäristö

Valkeakoski Campukselle Lotilaan rakennettu uusi lukio tarjoaa vankan yleissivistävän opetuksen lisäksi huippumodernit tilat ja innovatiivisen oppimisympäristön. Valkeakoski Campukselle sijoittuva lukio tarjoaa jo lukioaikana luontevat yhteydet jatko-opiskelupaikkoihin. Samalla kampusalueella sijaitsevat oppilaitokset ja korkeakoulut antavat ainutlaatuisen mahdollisuuden lisäopintojen suorittamiseen jo lukioaikana.

Lukion tilat on suunnitellut arkkitehtitoimisto Aarne von Boehm. Suunnittelussa keskeisimmät elementit ovat olleet luokattomuus, tiedekunta-ajattelu ja kampusmaisuus. Rakennusteknisesti tiloissa korostuvat avaruus, arvokkuus ja ajattomuus. Kalustamisessa ja sisustamisessa on haluttu kiinnittää erityistä huomiota viihtyisyyteen ja esteettisyyteen.

Uudenlaiset opetusmenetelmät ja välineet avaavat mahdollisuudet monipuoliseen ja monimuotoiseen oppimiseen. Luokkien modernit AV-laitteet monipuolistavat opetusta ja opiskelua. Aktiivitaulu korvaa liitutaulun. Sen avulla on mahdollista myös tallentaa opetusmateriaali yhteiselle verkkoalustalle, josta aineiston kertaaminen käy vaivattomasti. Dokumenttikameralla voi heijastaa minkä tahansa esityksen alkuperäisillä väreillä ja samalla kalvoista päästään kokonaan eroon. Kaikissa luokissa on myös videotallennusjärjestelmä, joka mahdollistaa oppitunnin videotaltioinnin ja näin myös virtuaaliopetuksen. Järjestelmää voi hyödyntää tukiopetuksessa, kertauksessa ja silloin kun opiskelija joutuu olemaan pois oppitunnilta.

Electrosonic (nyk. Audico Systems) toimitti ja asensi kohteen keskeisen Forum-pääaulatilan ääni-, valo- ja videojärjestelmät ja varusti luokkahuoneet (25 kpl) ja neuvotteluhuoneet (3kpl) viimeisimmän tekniikan mukaisilla AV-laitteilla.

Kuvat: Henry Rantaniemi