Suomen vanhimpiin teattereihin kuuluva Wasa Teater on saanut upeat puitteet satavuotisjuhliinsa – talon täydellinen remontti val­mistui parahiksi Spelman på taket -musikaalin ensi-iltaan.

”Olimme eläneet pitkään remontin keskellä, joten on todella huojentavaa päästä viimein vain nauttimaan uurastuksen hedel­mistä”, toteaa Wasa Teaterin tek­ninen johtaja Mats Antell.

Teatterin peruskorjauksessa remontoitiin kaikki lattiasta seiniin ja kattoon, tekniikasta katsomoon ja ilmastointiin. Samalla uusittiin valo- ja äänijärjestelmät, joiden kokonaistoteuttajaksi valittiin Audico Systems Oy.

Antellin mukaan Wasa Teate­rin valitsemaa GrandMA-pohjaista valonohjausta voi kutsua ”Suo­men teattereiden standardiksi”, joten valinta oli siitäkin syystä varma. Teknistä tukea saa helposti, samoin varakalustoa, ja vierailevat valosuunnittelijatkin ovat toden­näköisesti enemmän kotonaan GrandMA:n ääressä.

Audicon toimituskokonai­suuteen kuului MA Lightingin GrandMA3-valopöydän lisäksi valonohjausverkko sekä mittavasti kiinteätä ja liikkuvaa led-valaisin­kalustoa.

”Hankimme myös kaksitoimisen himmenninjärjestelmän (himmen­nin/rele), jota valomiehet voivat hallita kätevästi sähköpisteisiin merkittyjen QR-koodien kautta jopa älypuhelimillaan”, Antell pal­jastaa.

 

Ensimmäisiä Euroopassa

Koko teatterin äänentoisto pantiin remontin yhteydessä uusiksi, kai­uttimista vahvistimiin ja miksaus­pöydistä mikrofoneihin. Erityisen ylpeitä Vaasassa ollaan ranskalai­sen L-Acousticsin uusinta tekno­logiaa edustavasta L-ISA Immer­sive Hyperreal Sound -äänentois­tojärjestelmästä, jollaisia on nähty tähän mennessä vasta Pariisin, Lontoon ja Sydneyn kaltaisissa metropoleissa.

”On erityisen hienoa, että saimme L-ISA:n ensimmäisenä Pohjois-Euroopassa juuri Wasa Teateriin”, Antell hymyilee.

L-ISA pystyy tarjoamaan moni­ulotteisen kuunteluelämyksen, jossa esimerkiksi tilakokemuksen tarkkuus ylittää kaiken aiemman moninkertaisesti.

”Kuulijaa ympäröivä eli ’immer­siivinen’ äänentoisto ei ole syyttä noussut alan kuumimmaksi puheenaiheeksi niin teatteri- kuin konserttirintamallakin”, tiivistää Audicon myyntipäällikkö Pauli ”Pave” Molnár ja tähdentää, että L-ISA:n kautta puhe, laulu ja soitto erottuvat paljon selkeämmin kuin teattereissa keskimäärin.

”Vaasan musikaali olisi vaativa kenelle tahansa tutuillakin työka­luilla – saati sitten aivan uusilla, joihin perehtymiseen ei todella­kaan jäänyt nyt liikaa aikaa. Täytyy nostaa hattua äänimestari Dennis Lindénille, joka on saanut kaiken niin hyvin ja nopeasti haltuun”, Molnár kehaisee.

Wasa Teaterin Lindén on innoissaan L-ISA:sta, ja syystä. ”L-ISA on erilainen työkalu kuin aikaisemmat äänijärjestelmät. Olen saanut uudenlaista draivia, koska järjestelmä tekee mahdolli­seksi mielessä pitkään pyörineitä ideoita, ja olemassaolollaan poikii myös uusia!”

Lindén pitää uutta työkalu­aan kaikessa monipuolisuudes­saan hyvinkin helppokäyttöisenä, ja kertoo laiteuudistuksen jopa nopeuttaneen työnkulkua.

”On hienoa, että pystyimme satsaamaan tällaiseen äänijärjestel­mään nyt – eikä joskus kymmenen tai parinkymmenen vuoden päästä, seuraavan remontin aikaan”, Lin­dén iloitsee.

 

Mustan aukon äärellä

Audico toteutti Wasa Teaterin ääni- ja valoprojektin suunnitte­lusta asennukseen, käyttöönotosta testaukseen ja ohjelmoinnista kou­lutukseen.

”Kun olimme voittaneet ura­kan, tulimme ensimmäisen ker­ran paikalle syksyllä 2018, jolloin purkutyöt oli tehty ja näyttämö oli käytännössä musta aukko. Pää­simme aloittamaan asennustyöt keväällä 2019 ja remontin piti olla alun perin valmis ennen juhan­nusta, mutta vanhojen kiinteistöjen peruskorjauksissahan voi tulla yllä­tyksiä vastaan”, Audicon projekti­myyntipäällikkö Mikko Tenhunen muistelee.

Niin tuli nytkin. Ja vaikka sen seurauksena urakka viivästyi, Audi­con tiimi onnistui kesälomakaudesta huolimatta huhkimaan urakan val­miiksi ennen syksyn ensi-iltaa.

Teatterikiinteistön ylläpidosta vastaava Jonas Björkgren kiitte­lee Audicon toimintaa remontin viivästyttyä pahasti alkuperäisestä aikataulusta. Audicon teatteritek­niset asennukset joutuivat monesti odottamaan muiden vaiheiden valmistumista. Ja muutostarpeita ilmeni aivan kalkkiviivoille asti.

”Oli hienoa, kuinka Audicon tiimi tsemppasi kanssamme kär­sivällisesti maaliin asti, ja saimme kuin saimmekin kaiken valmiiksi ennen ensi-iltaa”, Björkgren kiit­telee.

 

Äänen lumoa

Audicon teknikko Pekka Patrikai­nen kokosi L-ISA -järjestelmän valmiiksi Espoon toimipisteessä, minkä jälkeen laitteet siirrettiin Vaasaan. Projekti on ollut Patri­kaisen mukaan haastava mutta samalla erityisen mielenkiintoinen, sillä L-ISA-järjestelmää pystytettiin Suomeen nyt ensimmäistä kertaa.

Wasa Teaterin juhlamusikaalia itsekin katsomosta seuranneena Patrikainen kuvailee valmiin jär­jestelmän tuottamaa kuunteluko­kemusta intensiiviseksi.

”Vahvistettu ääni paikantuu esiin­tyjiin, jolloin katse ja äänen suunta kohtaavat, eikä tule sellaista ris­tiriitaa, joka joskus syntyy tavan­omaisen teatteriäänentoistojär­jestelmän kanssa. L-ISA:n avulla teatterissa pystytään luomaan uskottavia tilavaikutelmia, ja vai­kuttamaan tilan ominaisuuksiin esimerkiksi kaiuttamalla sekä lii­kuttamalla ääntä katsojien etu-, taka- ja jopa yläpuolella”, Patri­kainen luettelee.

Mats Antell summaa, että Wasa Teaterin lähtökohtana oli hankkia taloon paras mahdollinen äänen­toistojärjestelmä. Ja tavoite saa­vutettiin.

”Vuoropuhelu Audicon kanssa toimi kiitettävästi, ja heillä on osaava, ahkera henkilökunta. Kaiken kaikkiaan Audico on ollut hyvä yhteistyökumppani tässä ainutlaatuisessa ja haastavassa projektissa”, Antell kiittelee.

Satavuotisjuhliaan viettävä Vaasan ruotsinkielinen teatteri Wasa Teater esittää tällä kaudella musikaalia Spelman på taket (Viulunsoittaja katolla). Esitykseen on saatavilla suomenkielinen tekstitys.

 

Spelman på taket -musikaali.
Kuva: Wasa Teater / Frank A. Unger

 

Jonas Björkgren (vas.) ja Mats Antell
Kuva: Trustmary

 

Wasa Teaterin kokemuksia Audicosta