Fortums huvudkontor

Audico Systems Oy i Finland installerade AV-system i energiföretaget Fortums magnifika showroom samt tiotals mötesrum. AV-projektet blev en succé och ledde till att Audico Systems fick förtroendet att driva ett liknande projekt även i Sverige.

white-case

Advokatbyrå White & Case

När ett internationellt företag väljer att flytta och förnya allt, inklusive alla audiovisuella system, är det nödvändigt att ta i beaktande gemensamma globala riktlinjer, men också lokala behov och särdrag. Audico agerade som partner för AV systemen när White & Case planerade, renoverade och tog i bruk sina nya lokaler.

Neste Sköldvik

I Nestes raffinaderi i Sköldvik i Borgå, hanteras farliga ämnen. Säkerhetsbestämmelserna är noggranna, men trots detta kan gasläckor och eldsvådor uppstå. Moderna larmsystem når tusentals anställda i varje del av det 13 kvadratkilometer stora området.

Finrail

Finrail Oy svarar för trafikledningen på järnvägarna och för att tågtrafiken går smidigt. Trafiken leds med moderna anordningar från ledningscentraler runtom i Finland.

KappAhl

Att använda sig av digitala lösningar i butikerna är en del av KappAhls nya och fräscha butikskoncept. Audico har stött KappAhl vid planeringen av den audiovisuella utformningen och levererat system till trettio butiker i Sverige.

Nyheter

Audico utser Johanna Berlinde till ny koncernchef

Audico utser Johanna Berlinde till ny koncernchef

Finlands och Sveriges ledande leverantör av audiovisuella lösningar och tjänster söker stadig tillväxt

Audico Group stärker sin tillväxtstrategi och företagsledning genom att utse Johanna Berlinde till VD för Audico Holding Oy och koncernchef för Audico Group från och med 1.9.2022.
Anledningen bakom utnämningen är en önskan att stärka ledningen för Audico

Lasse Bastman har utnämnts till Group CFO och medlem i ledningsgruppen för Audico Group från och med 1 augusti 2021

Lasse Bastman har utnämnts till Group CFO och medlem i ledningsgruppen för Audico Group från och med 1 augusti 2021

Lasse Bastman tillträder sin nya post på Audico Holding Oy från posten som CFO för PostNord Oy.

Audico - heltäckande AV-integratör i Sverige

Audico - heltäckande AV-integratör i Sverige

Nyckelfärdiga projektleveranser och livscykelhantering av våra kunders audiovisuella anläggningar är kärnan i vår verksamhet. Kvaliteten på design, installation, systemintegration, service och support, kombinerat med nära samarbeten med branschens bästa tillverkare har över tid säkerställt långsiktiga kundrelationer.

Case

Coop Norrbotten Arena

Coop Norrbotten Arena

Coop Norrbotten Arena, eller Coop Arena som den även kallas, är en idrotts-och evenemangsarena i Skutviken utanför Luleå. Som hemmaarena för Luleå HF ville de förbättra hockeyupplevelsen för sina besökare och ingick ett samarbete med Audico, dåvarande Bright Installation AB, för att installera ny upplevelseteknik i arenan. Tillsammans med Dial-IT och Bright Group Finland hade Audico fyra månader på sig att genomföra en helheltsentreprenad där det installerades ny Philips-arenab...
Fortums huvudkontor

Fortums huvudkontor

Huvudkontoret i Finland Utsidan av huset är endast av glas och stål. Sidan av huset som riktar sig mot Västerleden har nyrenoverats för Fortum (år 2018). Huset är Nokias tidigare huvudkontor. Atmosfären elektrifieras och mitt synsinne skärps då jag stiger in från den ljusa lobbyn till det mörka ovala utrymmet. Det splitternya rummet med bågiga väggar kallas för Showroom. ”I det här rummet skildrar vi företagets berättelse. Med videor och nya tekniska verktyg introducerar vi o...
Radisson Blu Marina Palace

Radisson Blu Marina Palace

Man måste bevara wow-effekten för att hållas à jour. Därmed var det naturligt att fortsätta med förnyelsen av mötes- och evenemangsutrymmen med hjälp av AV-lösningar, efter att förnyelsen av hotellrummen och lobbyn blivit klara i Åbos Radisson Blu Marina Palace. ”Radisson Blu som varumärkeslöfte innebär premiumstandard och kvalitet. Vi ville att våra val av det audiovisuella skulle stöda detta löfte”, berättar hotellchefen Sanna-Liisa Byskata. Designbyrån dSign Vertti Kiv...