KappAhl

Att använda sig av digitala lösningar i butikerna är en del av KappAhls nya och fräscha butikskoncept. Audico har stött KappAhl vid planeringen av den audiovisuella utformningen och levererat system till trettio butiker i Sverige.

Finrail

Finrail Oy svarar för trafikledningen på järnvägarna och för att tågtrafiken går smidigt. Trafiken leds med moderna anordningar från ledningscentraler runtom i Finland.

white-case

Advokatbyrå White & Case

När ett internationellt företag väljer att flytta och förnya allt, inklusive alla audiovisuella system, är det nödvändigt att ta i beaktande gemensamma globala riktlinjer, men också lokala behov och särdrag. Audico agerade som partner för AV systemen när White & Case planerade, renoverade och tog i bruk sina nya lokaler.

Wasa Teater

Det nyrenoverade, 100-åriga Wasa Teater har som den första i Norden skaffat L-Acoustics system L-ISA, som representerar de senaste trenderna inom ljudåtergivning. Audico svarade för den totala förnyelsen av Wasa Teaters ljud- och ljusteknik.

Neste Sköldvik

I Nestes raffinaderi i Sköldvik i Borgå, hanteras farliga ämnen. Säkerhetsbestämmelserna är noggranna, men trots detta kan gasläckor och eldsvådor uppstå. Moderna larmsystem når tusentals anställda i varje del av det 13 kvadratkilometer stora området.

Nyheter

Audico Systems AB flyttar

Audico Systems AB flyttar

Audico Systems AB flyttar till nya lokaler från och med 17 augusti 2020. Den nya adressen är Gustavslundsvägen 137, 167 51 Bromma.

Beredskapen för coronaviruset hos Audico

Beredskapen för coronaviruset hos Audico

Hos oss på Audico är det viktigaste att säkerställa hälsa och säkerhet för anställda, samarbetspartners och kunder. Vi gör vårt bästa för att betjäna våra kunder väl i den rådande situationen och ägnar särskild uppmärksamhet åt vår egen verksamhet för att bromsa virusets spridning.

Audico köper del av Bright Group

Audico köper del av Bright Group

Omsättningen och antalet anställda nästan fördubblas – målet är stark tillväxt i Norden.

Audico, ett företag som tillverkar och installerar audiovisuella lösningar, köper Bright Group Oy:s verksamheter för installation, import och försäljning av utrustning i Finland och Sverige. Förvärvet kommer att fördubbla Audico:s omsättning och betydligt stärka både kompetens och marknadsposition i båda länderna.

Case

Radisson Blu Marina Palace

Radisson Blu Marina Palace

Man måste bevara wow-effekten för att hållas à jour. Därmed var det naturligt att fortsätta med förnyelsen av mötes- och evenemangsutrymmen med hjälp av AV-lösningar, efter att förnyelsen av hotellrummen och lobbyn blivit klara i Åbos Radisson Blu Marina Palace. ”Radisson Blu som varumärkeslöfte innebär premiumstandard och kvalitet. Vi ville att våra val av det audiovisuella skulle stöda detta löfte”, berättar hotellchefen Sanna-Liisa Byskata. Designbyrån dSign Vertti Kiv...
Outotec Showroom

Outotec Showroom

Outotec, med verksamhet i alla världsdelar, utvecklar gruvteknologiska lösningar bland annat för tillvaratagande av naturresurser, metallproduktion och förädling av mineraler. Audico levererade alla AV-lösningar i det nya kontorets andra byggnadsskede, inklusive en fantastisk utställningslokal. På Outotecs huvudkontor som har byggts upp längs med Västerleden i Esbo arbetar drygt 2 000 anställda och underleverantörer. Outotec valde Audico som leverantör av all AV-teknik, vilket ut...
Ukonniemi skidstadion

Ukonniemi skidstadion

När Imatra stad beslutade att bobollplanen skulle flyttas från stadens centrum, önskade sig alla sportintresserade Ukonniemi rekreationsområde som ny plats för planen. En ishall och en fotbollshall för vinterträning låg redan ett par kilometer utanför centrum. Man ville att den nya idrottsplatsen också skulle kunna användas på vintern, så på samma plats planerades skidåknings- och skidskyttestadion. Imatras YH- Rakennuttaja Oy påbörjade schaktnings- och byggarbetet i början av...