Aktuellt

Audico Systems AB flyttar

Audico Systems AB flyttar

Audico Systems AB flyttar till nya lokaler från och med 17 augusti 2020. Den nya adressen är Gustavslundsvägen 137, 167 51 Bromma.

Intervju med Daniel Borg

Intervju med Daniel Borg

År 2018 fusionerades Electrosonic AB i Sverige med Audico, vilket förstärkte Audicos position som leverantör av kontrollrumslösningar i norden. Fusionen innebär också tillväxt för Audico i Sverige, på flera olika affärsområden inom AV. Svaren i intervjun med verkställande direktören för Audico Systems AB, Daniel Borg indikerar vad som behövs på vägen mot en ledande marknadsposition.

Beredskapen för coronaviruset hos Audico

Beredskapen för coronaviruset hos Audico

Coronavirusepidemin har blivit en global pandemi. Hos oss på Audico är det viktigaste att säkerställa hälsa och säkerhet för anställda, samarbetspartners och kunder. Vi gör vårt bästa för att betjäna våra kunder väl i den rådande situationen och ägnar särskild uppmärksamhet åt vår egen verksamhet för att bromsa virusets spridning.

Audico Systems systemförsäljning stärks

Audico Systems systemförsäljning stärks

Vi har glädjen att få presentera Emil Jankovic, Audicos nya försäljare och projektansvarige.

Audico köper del av Bright Group

Audico köper del av Bright Group

Omsättningen och antalet anställda nästan fördubblas – målet är stark tillväxt i Norden.

Audico, ett företag som tillverkar och installerar audiovisuella lösningar, köper Bright Group Oy:s verksamheter för installation, import och försäljning av utrustning i Finland och Sverige. Förvärvet kommer att fördubbla Audico:s omsättning och betydligt stärka både kompetens och marknadsposition i båda länderna.

Audico Technology satsar på kvalitetsledning och miljöskydd

Audico Technology satsar på kvalitetsledning och miljöskydd

Audico Technology Oy har beviljats certifikaten ISO 9001:2015 (kvalitetsledningsstandard) och ISO 14001:2015 (miljöledningssystem) av DNV GL den 30 september 2019.

Välkommen till Audicos nya webtjänst!

Välkommen till Audicos nya webtjänst!

Vi gjorde en undersökning och frågade våra kunder vilken typ av service de behöver och önskar av oss: vad saknas och hur vi kan förbättra våra befintliga tjänster. De viktigaste önskningarna gällde utvecklingen av web sidorna och framförandet av vårt produktsortiment. Vi svarar nu på denna önskan.

Audico Live samlade AV-proffs och fans

Audico Live samlade AV-proffs och fans

Igen i år, den 4 september, samlade Audico Live, Audicos egna inspirerande expo- och seminariedag, audiovisuella proffs och AV nyfikna under samma tak. Årets evenemang hölls för första gången i vårt nya huvudkontor i Olarsbäcken i Esbo.

Audico Technology Oy är grundat

Audico Technology Oy är grundat

Målsättningen för Audico Technology Oy är att utveckla och tillverka ledande certifierade ljudåtergivnings-, ljudlarm- och informationssystem. Det nya företaget kommer att fokusera på att hitta nya innovationer och sträva i alla åtaganden till stadig tillväxt av verksamheten.

Finska AV-systemleverantören Audico köper svenska Electrosonic AB

Finska AV-systemleverantören Audico köper svenska Electrosonic AB

Målet är att öka tillväxten, utöka exporten av egen teknologi för röstlarmsystem samt inta en marknadsledande position för kontrollrumssystem i Norden. I förvärvet köper Audico Holding Oy, moderbolaget i Audico koncernen, aktierna i Electrosonic AB. Electrosonic AB är ett svenskt dotterbolag till det globala Electrosonic Group.