Finska AV-systemleverantören Audico köper svenska Electrosonic AB

Målet är att öka tillväxten, utöka exporten av egen teknologi för röstlarmsystem samt inta en marknadsledande position för kontrollrumssystem i Norden

Audico Holding Oy, moderbolag till Audico Systems Oy som är en ledande leverantör av audiovisuella lösningar i Finland, köper svenska Electrosonic AB. Electrosonic AB har fokuserat på att leverera krävande och omfattande AV- och kontrollrumssystem på den svenska marknaden. Kontrollrum är även en viktig del av Audicos verksamhet. Med förvärvet får Audico mer kompetens inom detta segment. Dessutom utökar Audico exporten av Avec röstlarmsystem, produkter om Audico själv utvecklar och tillverkar.

I förvärvet köper Audico Holding Oy, moderbolaget i Audico koncernen, aktierna i Electrosonic AB. Electrosonic AB är ett svenskt dotterbolag till det globala Electrosonic Group. – Kritiska AV- och kontrollrumssystem för offentlig förvaltning och affärsverksamhet är ett mycket viktigt affärsområde för Audico. Genom förvärvet får vi värdefull kunskap, eftersom Electrosonic har lång erfarenhet och utmärkt kunnande inom detta segment, säger Harri Leiva, verkställande direktör för Audico Systems Oy. Genom förvärvet får Audico också mer kompetens inom tillhandahållande av service- och underhållstjänster för AV- och kontrollrumssystem.  – Betydelsen av underhåll fortsätter att växa, eftersom välfungerande system är allt viktigare för slutanvändarna.

Inriktning på ledande marknadsposition Electrosonic är ett välkänt företag för Audico sedan Audico Holding förvärvade den finska verksamheten inom Electrosonic Group år 2010. – Köpet är ett bevis på förtroende och en naturlig fortsättning på vårt långsiktiga samarbete med Electrosonic Group. Vårt mål är att utveckla och expandera både Audicos och Electrosonic AB:s verksamhet. Vi strävar efter att bli den nordiska marknadsledaren som leverantör av kontrollrumssystem och underhållstjänster, säger Harri Leiva.

Audico ökar exporten av sin egen produktion till Sverige Audicons produktportfölj består av egenutvecklade Avec röstlarmsystem som tillverkas i Finland och produkter som importeras genom företagets internationella partnernätverk. Företagsköpet påverkar inte importavtalen. – Till följd av företagsköpet kommer vi att öka exporten av vår teknologi till Sverige. Vi investerar i marknadsföring och försäljning av Avec röstlarmsystem, såväl som teknisk support, och genom att rekrytera säljare och teknisk personal i Sverige, säger Harri Leiva. Daniel Borg, verkställande direktör för Electrosonic AB, ser också många fördelar i företagsköpet.

– Företagen kompletterar varandra väl. Vi får ett bredare utbud av produkter och tjänster, vilket ger oss en möjlighet att fördjupa befintliga kundrelationer och skapa nya. Audico har tekniskt och logistiskt kunnande relaterat till tjänster och produkter som vi kommer att dra nytta av vid utvecklingen av den svenska verksamheten. Det svenska bolaget fortsätter sin verksamhet som ett dotterbolag till Audico koncernen. Affären har ingen inverkan på personalens anställningsförhållanden, kontrakt eller kundservice.

 

Tilläggsinformation:

Verkställande direktör Harri Leiva, Audico Holding Oy / Audico Systems Oy,
tel +358 44 555 9093, harri.leiva@audico.fi

Verkställande direktör Daniel Borg, Electrosonic AB, tel  +46 733 414214, daniel.borg@electrosonic.com 

Audico koncernens moderbolag är Audico Holding Oy och verksamheten utförs av Audico Systems Oy. Audico Systems Oy är Finlands ledande leverantör av audiovisuella lösningar och tillverkare av ljudsystemteknologi.  De viktigaste AV-systemleveranserna till företag är auditorium och mötesrum, kontrollrum, hotell, restauranger, köpcentra, affärslokaler, teatrar, biografer, skolor, kyrkor och olika sport- och träningsanläggningar. Dessutom har Audico implementerat AV-, ljusstyrnings- och röstlarmsystem för över 42 kryssningsfartyg. Företaget grundades 1988 och omsätter cirka 18 miljoner euro. Personalstyrkan är idag 55, kontoren ligger i Esbo och Åbo. www.audico.fi 

Electrosonic AB är en leverantör av krävande AV- kontrollrumssystem som bildades år 2006. Företagets omsättning är cirka 2 miljoner euro och företaget sysselsätter 6 personer. Kontoret ligger i Stockholm. Electrosonic är en del av den internationella Electrosonic-koncernen, som är verksam i USA, Storbritannien, Asien och Mellanöstern. www.electrosonic.com 

 

 

Pressmeddelanden:


Pressmeddelande: Audico köper svenska Electrosonic AB (pdf)