Audico Holding Oy har beslutat att flytta sin egen Audico teknologi och produktutveckling i ett separat nytt bolag, Audico Technology Oy. Målsättningen för Audico Technology Oy är att utveckla och tillverka ledande certifierade ljudåtergivnings-, ljudlarm- och informationssystem. Det nya företaget kommer att fokusera på att hitta nya innovationer och sträva i alla åtaganden till stadig tillväxt av verksamheten. Ett separat teknologiföretag kan mer flexibelt driva utvecklings- och innovationsprojekt och verka inom branchnätverk.

Företaget fortsätter att marknadsföra och sälja Audico teknologi, samt utveckla och tillverka nästa generations ljudlarmsystem. Dessutom har företaget som ett betydande affärsområde utveckling och tillverkning av informations-, konferens- och ljudinspelningssystem. Arrangemanget leder inte till förändringar i ägarskap. Audico Holding Oy, moderbolag i Audico Group, äger 100% av Audico Technology Oy: s aktiekapital.

I samband med arrangemanget överförs all produkt-, tekologi- och relaterat kontraktsansvar och befintliga kontrakt från Audico Systems Oy till Audico Technology Oy. Jyri Hiltunen har utsetts till verkställande direktör för Audico Technology Oy och en kärngrupp som arbetar kring Audico teknologin har överförts till det nya bolaget. Raino Hyttinen, Aki Lankinen, Jukka Kuronen, Harri Ranta, Kari Hakkarainen, Mika Talo och Ari Riipinen.

Tilläggsinformation

Audico Holding Oy, verkställande direktör Harri Leiva, +358 (0)44 555 9093; harri.leiva@audico.fi

Audico Technology Oy, verkställande direktör Jyri Hiltunen, +358 (0)40 179 1362; jyri.hiltunen@audico.fi

 

Audico Technology Oy

Järnverksgatan 22
20200 Åbo, FINLAND

Audico växel +358 (0)20 747 9340

Företagsnummer: FI09297664

 

Pressmeddelande:

Tiedote: Audico Technology Oy (pdf)
Notis: Audico Technology Oy (pdf)
Notice: Audico Technology Oy (pdf)