DNV GL är en av världens ledande certifieringsorgan och erbjuder ett brett utbud av certifieringar för ledningssystem och relaterade tjänster. Kända standarder beviljade av DNV GL inkluderar bland annat kvalitetsledningsstandarden ISO 9001 och miljösystemstandarden ISO 14001. Dessa ledningssystem bidrar till företagets bättre resultat och effektivitet.

DNV GL:s bedömning bygger på en riskbaserad certifieringsmodell (Risk Based Certification), som utvärderar systemets överensstämmelse med internationella standarder samt mäter hur väl systemet stöder affärsprocesser och bygger långsiktig affärsverksamhet. Man använder även termerna styrsystem eller operativsystem då man talar om ledningssystem.

ISO 9001 är en internationellt känd kvalitetsledningsstandard. Med ISO 9001-certifieringen fokuserar Audico Technology på att förbättra effektiviteten i sina affärsprocesser och i all sin verksamhet förse kunderna med bättre kvalitet. Standarden ålägger Audico Technology att systematiskt förbättra sin verksamhet och leverera produkter och tjänster som överensstämmer med standardens krav.

ISO 14001 är en standard för miljöledningssystem. Den är utformad för att vara kompatibel med andra vanliga ledningssystemsstandarder, såsom till exempel ISO 9001. Genom sitt miljöledningssystem visar Audico Technology att systemet överensstämmer med standardens krav och att företaget förbinder sig till miljöskydd och hållbar utveckling.

Audico Technologys högkvalitativa röstlarms- och informationssystemprodukter samt relaterade tjänster uppfyller nu marknadens förväntningar:

”Ett certifierat ledningssystem har varit vårt mål sedan länge, så det är fantastiskt att de äntligen beviljades till oss. Med ledningssystemen ISO 9001 och ISO 14001 kan vi leda vår operativa verksamhet på bästa möjliga sätt. Fler och fler företag kräver att deras leverantörer och underleverantörer ska certifiera sina ledningssystem, och nu kan vi uppfylla våra kunders förväntningar på servicekvaliteten”, säger Jyri Hiltunen, verkställande direktör för Audico Technology Oy.