Kundservice

  • Vi har lanserat en decentraliserad strategi. Trots detta betjänar dig som tidigare och vår personal kan nås via telefon, e-post eller på annat elektroniskt sätt.
  • Vi följer myndigheternas instruktioner när det gäller besök på våra kontor. Vi har begränsat antalet besök hos oss, men verksamheten kan fortsätta på ett kontrollerat sätt. Vi har avbokat större kundevenemang och skolningar.
  • Våra team för service, installation och kundtjänster är decentraliserade för att förhindra att alla teammedlemmar är i samma utrymme på samma gång. Detta för att minimera risken för virusets spridning.
  • På byggarbetsplatser fungerar vi enligt de riktlinjerna som ledningen på plats ger.

Pick-ups och leveranser relaterade till vår verksamhet kommer att fortsätta som normalt. På grund av epidemin kan vissa produkter ha längre leveranstider. Våra försäljare har information om produkttillgänglighet.

Operativ säkerhet

Framför allt vill vi skydda vår personal och våra samarbetspartners hälsa. Av ovanstående skäl har alla resor till utlandet avbrutits och endast de viktigaste inrikesresorna görs. Med distansarbete och gruppdelningar strävar vi till att förebygga virusets spridning. Vi har också varit särskilt uppmärksamma på förebyggande åtgärder som regelbunden desinfektion av våra kontor. Vår personal får regelbundet information och instruktioner för förebyggande och ifall av infektioner.

Vi önskar alla hälsa och styrka i dessa utmanande tider, vi håller kontakt!

 

Med vänlig hälsning,

Audicos personal