Borås Kongress’ löfte är att det ska gå enkelt och snabbt att växla mellan olika arrange­mang då lokalerna kan skifta funk­tion. Lokalerna, framförallt bankett­salen, kan husera några av stadens största middagstillställningar. Borås Kongress vill erbjuda de mest optimala förutsättningarna för värdefulla samtal. Därför bär samtliga mötesrum i Borås Kongress namn från viktiga röster och är namngivna bland annat efter nobelpristagare i litteratur, musiker och modedesigners. Man kan boka t.ex. mötesrummen Piaf, Avicii och Armani.

Under åren har kongresshuset gen­omgått omfattande renoveringar med syfte att skapa ett hus som kan anpassas för alla sorters tillställnin­gar och möten - präglat av öppen­het, tillgänglighet, flexibilitet och hög funktionalitet. Under 2018 genomförde Audico (dåvarande Bright Installation AB) en komplett installation av AV-tek­nik i den stora kongresshallen samt de övriga större salarna. Projektet omfattade projektering, installation, programmering, utbildning, dokumen­tation och driftsättning av samtlig AV-utrustning.

Efter några månaders installation var det dags för invigning av huset och responsen för installationen lät sig inte vänta.

”Den 1 november 2018 öppnades dörrarna till Borås Kongress, en helt ny mötesarena i Västsverige med modern teknik och flexibla lösningar. Till vår hjälp att leverera ljud och styrsystem anlitade vi Bright [Audico]. Från start har det varit ett mycket lättarbetat och ett mycket bra samarbete med stort fokus på att hitta bra och funge­rande lösningar. Tidigt kände man att teknikerna verkligen brydde sig om att leverera en bra produkt och hade förståelse för tidsplaner och fysiska hinder som kan komma i vägen under en byggprocess. Detta är tacksamt när man har en invigning runt hörnet att tänka på. Nu har det hunnit gå några månader och som det alltid är med komplexa tekniska system så behövs det lite kärlek längs vägen. Här har personalen hos Bright överträffat alla förväntningar med support av sys­temet”, säger Thomas Cederström, tekniker på Borås Kongress.

”När man efter slutförd installation får kommentarer från kund som hyllar genomförandet och installationsper­sonalen blir man stolt och känner en tillit till kollegorna - trygghet är en grundsten för en bra leverans”, menar Tomas Blomén, Sales Manager på Audico.