News in English (på engelska)

Audico Systems AB är ett svenskt företag som erbjuder audiovisuella lösningar och tjänster till företag och organisationer för att stödja deras verksamhet. Kompetens inom systemteknik, lång erfarenhet, samarbete med branschens bästa tillverkare, innovativ och kreativ design, kundorienterad service och pålitliga livscykeltjänster säkerställer långsiktiga kundrelationer.

Som leverantör av AV-system har Bright Installation AB haft ett starkt fokus på lösningar för offentliga utrymmen, nöjes- och evenemangssektorn, design, konsultation och ett heltäckande serviceerbjudande.

Från 18 januari 2021 har Bright Installation AB fusionerats med Audico Systems AB. Personal och kontrakt överförs och fusionen kommer inte att påverka verksamheten. Båda bolagen är dotterbolag till Audico Holding Oy. I februari 2020 köpte Audico installations och distributions verksamheterna av Bright Group i både Finland och Sverige.

”Fusionen är ett led i koncernens strategiska målsättning att söka tillväxt i Norden. Ytterligare stärkning av kompetens och marknadsposition nåddes då omsättningen och antalet anställda nästan fördubblades. I Sverige har Audico Systems AB nu positionerat sig som en heltäckande AV-integratör och vi kan bättre svara mot kundernas krav av olika tjänster”, understryker Harri Leiva, vd för Audico Holding Oy.

Den nya organisationen består av dedikerade resurser för systemförsäljning, design, programmering, projektledning, installation, dokumentation, elektronikservice samt en branschledande serviceorganisation som även inkluderar modern fjärrövervakning och 24/7 support. Som verkställande direktör för det sammanslagna bolaget fungerar Daniel Borg.

”Innovationskraften och nyfikenheten kring hur nya teknologier och lösningar skapar nya möjligheter till förbättring och anpassning av våra kunders verksamheter. Vår skickliga personal är företagets drivkraft och med vår förmåga att skapa specialanpassade system strävar vi alltid efter att överträffa högt ställda förväntningar och vara en pålitlig och dedikerad partner”, sammanfattar Daniel Borg, vd för Audico Systems AB i Sverige.

Hur än världen må se ut efter pandemin så vet vi att AV-tekniska lösningar kommer att vara viktiga på vägen framåt. Vår nya position, breddade kompetens och tillförda resurser borgar för att vi är en helhetspartner nu och i framtiden.

 

Mer information:

Daniel Borg, Verkställande direktör Audico Systems AB, tfn +46 733 414 214, daniel.borg@audico.se

Harri Leiva, Verkställande direktör Audico Holding Oy, tfn +358 44 555 9093, harri.leiva@audico.fi

 

***

Audico är Finlands ledande leverantör av krävande audiovisuella lösningar och tjänster, representant av högkvalitativa produkter och tillverkare av ljud- och röstlarmsystem. Audico stöder företag och den offentliga sektorn med lösningar till auditorier och konferensrum, kontrollrum, hotell, restauranger, köpcentra, affärs- och utställningslokaler, teatrar, skolor, kyrkor och olika idrotts- och evenemangsanläggningar samt kryssningsfartyg. Över 30 års erfarenhet, ett solitt ägande, stark kompetens och kontinuerlig investering inom produkt- och serviceutvecklingen är nyckeln till vår framgång. Till Audico koncernen hör Audico Systems Oy, Audico Systems AB, Audico Technology Oy, Intersonic Oy, Intersonic AB och LST Production Oy. 

 

Pressmeddelande_AudicoSystemsAB_January2021_SE

Release_AudicoSystemsAB_January2021_EN

Pressbilder/Pressimages