Via en sidoport på Riksdagsgatan går vi genom metalldetektorer in på Arkadiabacken. Mannerheimvägens huvudingång med pelare in till riksdagshuset är reserverad endast för festliga tillfällen.

Vi tas emot av Esa Mommo, planerare vid IT-byrån vid riksdagens förvaltnings- och serviceavdelning. Han har varit Audicos kontaktperson vid leverans och installation av utrustningen till riksdagshuset. De genomfördes efter en nästan två år lång renovering, restaurering och konservering. Vi går efter honom och befinner oss snart djupt inne i husets labyrintgångar.

Mommo berättar att det tog honom – liksom alla nya riksdagsledamöter och anställda – ett par år innan det började bli lättare att navigera mellan de olika byggnaderna på ”campus”.

Riksdagshusets område är som en liten stängd stad i kärnan av Helsingfors: utöver huvudbyggnaden på tomten finns en tillbyggnad, en biblioteksbyggnad, Lilla Parlamentet och ett par flygelbyggnader. De förenas av gångar, längs med gångarna finns ännu fler lokaler. Man behöver inte nödvändigtvis gå utomhus alls när man förflyttar sig mellan byggnaderna. De hemliga underjordiska gångarna får däremot inte besökare tillgång till.

Idag är inte ledamöterna här och det finns gott om plats i gångar och salar. En besöksgrupp med guider går förbi oss.  Vem som helst får lova att besöka denna offentliga institution och följa ett plenum eller bara bekanta sig med huset. Det är också tillåtet att fotografera.

 

Återställandet av den forna glansen

Renoveringen inbegrep i princip allt: vattenrör, avlopp, uppvärmningssystem och ventilationen. Säkerhetslösningar och datatrafikförbindelser förnyades och flödet av människor och varor underlättades.

Utöver de hustekniska åtgärderna var den stora utmaningen själva restaureringen och konserveringen, då man ville återställa huset från 1931 till dess forna glans. Drygt 3 000 bord och stolar som en gång i tiden beställdes till huset har restauerats. Väggar och takmålningar har konserverats och sockerrörsplattorna i plenumsalens tak och kupol har noggrant rengjorts.

”Någon så här grundlig renovering har inte utförts i huset på 85 år. Renoveringen försvårades av att allting genomfördes noggrant i enlighet med Museiverkets planer och att ytor och repor från tidigare renoveringar skulle lämnas kvar”, berättar Esa Mommo och visar sprickorna i pelarna i det kända funkiscafét på andra våningen.

Vi beundrar de glänsande marmortrapporna och deras rosettdekorationer i art deco-stil i huvudbyggnadens södra och norra ändar. Stucco lustro-väggarna som omger trapporna är så klara att man kan spegla sig i dem. På ett ställe ser vi den gamla paternosterhissen i full gång. Dessa hissar utan dörrar går i en slinga från en våning till annan.

Ju närmare den runda plenisalen vi kommer, desto festligare blir lokalerna, berättar Esa Mommo och presenterar rikssalen som badar i olika gröna nyanser.  Den östra flygelns sal används som festsal vid offentliga och högtidliga tillställningar och därifrån går också en dörr till plenisalen.

 

Utrustning, tavlor och kommunikationsutrustning

 

Audico deltog i renoveringen av Riksdagshuset. Den svåraste delen av AV-entreprenaden i plenisalen var att förnya ledamöternas utrustning. I salsborden har man vid varje ledamots plats sänkt ner konsoler med inloggningssystem samt tryckknappar för röstningsfunktioner och anhållan om anförande. Konsolen har en pekskärm, usb-laddningskontakt och en mikrofon.

Audico utformade och LST-Productions monterade ihop drygt 200 konsoler i sina produktionsutrymmen i Åbo. Konsolerna installerades i plenisalen efterhand som jakarandapulpeterna kom ut från möbelrestauratör Mikael Holmans verkstadstält, som han satt upp i salen. Tieto, Saralab och Audico utvecklade tillsammans tekniken och programvaran.

Audico förnyade de bekanta röstningstavlorna på plenisalens vägg. Tavlorna, som anger ledamöternas närvaro och röstningsresultat byttes ut och digitaliserades. Salens offentliga klocka vid talmannens loge rengjordes och underhölls, liksom salens osynliga pelarhögtalare. Audico installerade också moderna ljudanslutningar i presslogen, förnyade utrustningen i teknikernas arbetsstation och förbättrade kommunikationsutrustningen på olika håll i huset.

”Att lyckas med schemaläggning mellan olika aktörer på en så här värdefull byggarbetsplats samt de otaliga förhandlingarna mellan olika sektorer utgjorde en utmaning i denna mycket speciella entreprenad, men vi lyckades väl”, konstaterar Audicos utvecklingschef Raino Hyttinen.

Hyttinen och Marko Hyvärinen, projektansvarig för riksdagshusprojektet, samt ett flertal av Audicos montörer besöker fortfarande ofta huset eftersom förnyandet av riksdagens inspelningssystem är på gång. Riksdagen har även ingått ett underhållsavtal med Audico, vilket garanterar att hjälpen snabbt är på plats vid uppkomsten av eventuella tekniska fel eller eller motsvarande problem.

 

 

Text: Tom Nyman
Foto:Bildbyrå Kuvio Oy & Audico