Trafikstyrningscentralerna kan inte besökas hur som helst, eftersom de är säkerhetsklassade områden och ligger i knutpunkterna mellan centrala järnvägsområden. Men systemexpert Jan Hakola vid Finrail har lovat att berätta och avslöja vad han kan för oss.

Hakola berättar att en av ledningscentralerna i Helsingfors, Finland ligger intill Böle station och därifrån har man ingen direkt uppsikt över själva järnvägen. På centralen i Böle arbetar samtidigt ett tjugotal trafikledare vid böjda kontrollpaneler. På deras arbetsstationer finns stora skärmar som visar lägesbilden samt ett tangentbord och en mus för att hantera och styra systemen. Med telefoner och andra enheter kontaktar man vid behov tågen eller myndigheterna.

”Lokföraren gasar och bromsar mest, men egentligen styrs tågen av trafikledarna. De är lite som järnvägstrafikens flygledare. De ansvarar för tågens rutter, dvs. de planerar till vilka plattformar tågen anländer och löser avvikande situationer när till exempel ett träd välter över järnvägen eller en växel går sönder”, säger Jan Hakola.

Förutom i Helsingfors finns de största ledningscentralerna i Tammerfors, Uleåbog, Joensuu och Kouvola. Hos Finrail arbetar cirka fyrahundra trafikledare som gör treskiftsarbete runtom i Finland.

 

Livscykeltjänst för utrustning och underhåll

Försäljningschef för Audicos kontrollrumssystem, Jukka Oksanen, berättar om det anmärkningsvärda avtal som bolaget ingick med Trafikverket, dvs. med det nuvarande Trafikledsverket (Väylä) för drygt ett år sedan. TMFG (Trafic Management Finland Group), som står under Väylä, består av Finrail, ITM Finland som har hand om vägtrafik, sjötrafikens VTS Finland och ANS Finland som har hand om flygtrafik.

”Det sjuåriga ramavtalet som ingicks är bundet till AV-systemen i kontrollrummens hallteknik. Vi utvecklar och levererar tekniken som kunden behöver som är kopplad till hanteringen och styrningen av kontrollrummens arbetsstationer och videoväggar. Helheten inkluderar även ordnande av service och underhåll, dvs. en så kallad livscykeltjänst. Vi är på plats runtom i Finland inom en mycket snabb responstid under årets alla dagar om vår hjälp behövs”, lovar Oksanen.

De första systemen har levererats och installerats i Finrails ledningscentraler, resten av ledningscentralerna följer stegvis efter. På trafikstyrningscentralerna används så kallade KVM-system (keyboard, video and mouse). Det innebär att de anställdas bord har skärmar, ett tangentbord och en mus, men de egentliga datorerna som driver systemet finns någon annanstans. Då behövs speciella lösningar så att bild, ljud och hela systemet ska fungera smidigt och utan dröjsmål.

 

Tekniken rullar vidare, men förarna får också vara kvar

Över en halv miljon tågturer går och 82 miljoner resenärer reser årligen på spåren som går kors och tvärs över Finland. Finrails huvuduppgift är att svara för deras smidiga och trygga resa. VR äger tågen samt planerar rutterna och tidtabellerna. Väylä däremot sköter om underhållet av de statsägda spåren och byggandet av nya sträckor.

Finrails Jan Hakola berättar att vi lever i en intressant tid med många nya idéer och ny teknik som utvecklas.

”För närvarande förbättrar man till exempel tågens förutsägbarhet. Här såsom i även många andra frågor har vi ett tätt samarbete med VR. Information om tågens framfart delas redan nu genom öppen data och i fortsättningen blir den tjänsten bättre och vanligare.”

”Det är intressant att VR inom de närmaste åren kan få konkurrenter inom passagerartrafiken. På godssidan finns redan andra aktörer och konkurrens. I varje fall ökar bara trafikledarnas och ledningscentralernas andel och betydelse i denna förändring. Jag tror nog att lokförare behövs ännu länge. I metron avstod man inte heller lättvindigt från förarna. Trots att automatstyrning tekniskt sett kunde vara möjligt, är det inte nödvändigtvis lönsamt”, summerar Hakola.