Hur och när kom du in i branschen?

Min resa inom AV-teknik började i Luleå, genom ett delägarskap i ett teknikföretag år 2000. Både kunderna och jag började bli fascinerade av möjligheterna med visualisering och lösningar som möjliggjorde arbete utanför kontoret . Jag flyttade till Stockholm år 2002, och arbetade som nordisk produktchef på NEC, en leverantör av displaylösningar.

Electrosonics dörr öppnades år 2006 när vi grundade det svenska dotterbolaget. På ett par år förändrades rollen som försäljnings- och marknadschef till den som VD.

 

Ända sedan början har den svenska verksamheten fokuserat på kontrollrumslösningar. Vilka tekniker tycker du är de mest intressanta just nu?

Jag följer noga den extremt snabba utvecklingen av IP-baserad AV-teknik, dvs. audiovisuell information som distribueras över nätverk Ett annat mycket intressant område är hur informationssäkerheten säkerställs för lösningar som i vissa fall sätter användarupplevelsen framför allt annat.

 

Bör då avvägningar göras mellan användbarhet och säkerhet?

Nej med en väl genomarbetad design kan dessa två kombineras. Företag investerar stora belopp i IT-säkerhet, men skyddet av AV-lösningar som bildskärmar och projektorer förbises ofta på grund av ren okunskap. Sårbarheter i AV-system kan inte ignoreras, eftersom den information man lagt stor möda på att skydda igenom exempelvis kryptering, ofta visas på skärmar och annan visualiseringsutrustning utan att man reflekterar över om denna utrustning är säker.

 

Vad är bäst med ditt arbete?

Våra kunder, mina kollegor och nya projekt som ständigt innebär nya utmaningar . Vi utvecklas och lär oss ständigt och höjer vår nivå så att vi kan behålla en ledande position inom branschen. Vi måste förena kundens förväntningar med vårt engagemang och vår kunskap för att tillhandahålla de bästa och mest pålitliga lösningarna. Ofta måste våra system fungera tillsammans med tredjepartslösningar. I dessa fall kommer vår expertis inom automatisering, integration och programmering, väl till pass.

 

Kan du ge exempel på engagemang för era kunder?

Vårt arbete har alltid utgångspunkten i att skapa långsiktiga relationer. Ett bevis på att vi nått framgång i denna strävan är det faktum att de flesta av våra kunder har givit oss förtroende under läng tid, många sedan bolaget grundades. Ömsesidigt förtroende är avgörande. Vi är engagerade i förstklassiga lösningar och service, vilket har lett till betydande framgångar genom åren. Personalens roll är avgörande; utöver tekniska färdigheter måste de även ha en passion för mötet och samarbetet med kunden..

 

Hur ser den närmaste framtiden ut med Audico efter fusionen?

Här i Sverige har kärnan i verksamheten alltid varit i kontrollrum, även om vårt erbjudande hade expanderat avsevärt redan före sammanslagningen. Våra kunder är glada över det steg vi tagit, vilket ger företaget nya lösningar, kraftigt utökad kapacitet och möjligheten att fördjupa samarbetet med våra kunder.

 

Vad gör Daniel Borg när han inte ger efter för arbete eller intervjuer?

Jag tycker om att spendera tid med mina döttrar och att resa. På vinterhalvåret försöker jag att åka skidor utför så ofta det finns möjlighet. Mitt absoluta favoritställe är Riksgränsen där det ibland också går att åka skidor under midsommarhelgen i midnattssolens sken.