Bastman kommer från Helsingfors och är diplomingenjör i produktionsekonomi. Bastman har mer än tio års erfarenhet av ekonomiskt ledarskap.

”Lasse Bastman kommer att ansvara för den finansiella verksamheten i Audicos moderbolag, Audico Holding Oy, och dess dotterbolag, och kommer att vara förman för vår ekonomiska administration. Han kommer att utveckla övervakningen av koncernföretagens affärsverksamhet och ytterligare effektivisera våra ekonomiska förvaltningsprocesser. Det är ett nöje att få med Lasse i Audico -teamet”, säger Harri Leiva, VD för Audico Group.

”Det är spännande att byta från logistikbranschen till en helt ny bransch inom den audiovisuella världen. Mitt mål är att intensifiera samarbetet mellan Audico-koncernbolagen och att kristallisera uppgifterna för ekonomisk administration. Viktiga saker för mig är att stärka företagskulturen, fatta beslut som baserar sig på fakta och modernisera processer. Jag ser fram emot att lära känna Audico-personalen och att vi skapar gemensamma arbetssätt som tjänar hela koncernen”, säger Bastman.

LasseBastman_CFO_AudicoHoldingOy_sv

LasseBastman_CFO_AudicoHoldingOy_en

LasseBastman_talousjohtaja_AudicoHoldingOy