Idrottshallar och stadion

Projisering, LED-screens, belysning, ljudåtergivning, ljudsystem, isprojisering, poängtavlor, digital signage…

Kontrollrum

Command and Control Room Solutions: KVM-system, AV-system för kontrollrum, skärmväggar, projisering, videosystem…

Auditorium och skolningsutrymmen

Videoväggar, projisering, filmdukar, AV-system, ljudåtergivning, presentationssystem…

Styrelse- och mötesutrymmen

Integrerade AV-system, mötesteknik, skärmar, presentationssystem, ljudåtergivning, mikrofoner, distansmöten, Teams-möten, Zoom-möten…

Köpcentrum och affärslokaler

Ljudåtergivning, ljudevakuering, högtalare, mikrofoner, digital signage, skärmteknik…

Teatrar och evenemangsutrymmen

Ljudåtergivning, ljudmixer, belysning, ljusstyrning, högtalare, showteknik…

Hotel och restauranger

Digital signage, mötesteknik, integrerad AV-teknik…

Lösningar

AUDICO SYSTEMS

Audico Systems är ett 30-årigt finskt företag med verksamhet i Finland och Sverige. Audico erbjuder högkvalitativa audiovisuella lösningar och tjänster för att stöda företag och den offentliga sektorn.

Grunderna för Audicos verksamhet är kvalitet, innovation och yrkeskunskap.

Med högklassig design och personlig service vill Audico överträffa sina kunders förväntningar. Audicos mål är alltid att hitta den bästa lösningen för kundernas önskemål och behov, och vara en långsiktig, pålitlig partner genom planeringsprocessen, i support och underhåll.

Stark sakkunskap i AV-teknologi, lång erfarenhet, mångsidiga kvalitetsprodukter och kundfokuserad service är Audicos tillgångar som leverantör av audiovisuella lösningar.

 

KVALITET

Funktionell och lätt förmedling och framställning av information är viktigt på alla ställen där människor samlas för att förhandla, fatta beslut, lära sig och inspireras.

Våra kunder kräver kvalitativa, imponerande, lättanvända och fungerande audiovisuella verktyg som uppfyller deras kommunikationsbehov.

Audico är grundlig i val av produkter och partners, och representerar enbart ledande producenter inom AV teknologi.

Högkvalitativ design, professionell installation, operativ support, smidigt underhåll och effektiv service garanterar funktionella verktyg och system.

 

 

INNOVATION

Audiovisuella system gör våra liv enklare och skapar upplevelser. Ett fungerande system är ofta en förutsättning för verksamheten eller en lyckad tillställning. Ett bra system är pålitligt, flexibelt och lätt att använda.

Audico förstår de audiovisuella systemens tekniska och konstnärliga potential samt kraven som ställs på dem både i en kritisk arbetsmiljö och i produktionen av engagerande upplevelser.

Vårt mål är alltid att hitta den bästa lösningen.

 

YRKESKUNSKAP

Yrkesskicklig personal är drivkraften i vårt företag, där varje medarbetares bidrag ingår i en stark organisation.

Audico investerar i utbildning och utveckling av både sin egen personal och sina kunder, vilket förståelse och adaption av den ständigt utvecklande teknologin inom den audiovisuella industrin kräver.

Med decennier av erfarenhet, engagemang och kundorienterat tillvägagångssätt har Audico vuxit till ett branschövergripande serviceföretag.

 

AUDIOVISUELLA LÖSNINGAR FÖR:

 • Auditorium och skolningsutrymmen
 • Konferensrum
 • Hotel och restauranger
 • Köpcentrum och affärslokaler
 • Teatrar och evenemangsutrymmen
 • Idrottshallar och stadion
 • Kyrkor och samlingsplatser
 • Skolor och universitet
 • Kontrollrum
 • Styrelse- och mötesutrymmen
 • Kryssningfartyg