Audico Technology har över 60 års erfarenhet av ljudteknik. Verksamheten startade med tillverkning av centralradiosystem för skolor och andra offentliga byggnader i Finland. Sedan dess har Audico levererat tusentals system för olika typer av offentliga utrymmen med individuella krav. Idag är vi marknadsledare inom tillverking av ljudåtegivningssystem, talade utrymningslarms- och informationssystem i Finland.

Audicos sortiment omfattar högklassiga certifierade talade utrymningslarmsystem, samt allmänna larm och ljudsystem för både byggnader och sjöfartsindustrin. Som ett smidigt teknologiföretag har Audico även utvecklat skräddarsydda informationssystem med mångsidiga konferens- och röstningsfunktioner.

Vårt mål är att vara en pålitlig och innovativ leverantör för våra kunder.

Mer om produkterna i menyn intill, tyvärr tillsvidare på engelska.

CENTRALPRODUKTION

Avec G2 System-centraler är färdigt genomtänkta ljud-, utrymningslarm- och säkerhetsutropscentraler. De passar som sådana till skolor, hälsocentraler, butiker, industrin och flera andra utrymmen. System-centraler kombinerar bruksegenskaper för både underhållnings- och högtalarutropssyfte samt ljudevakueringsstandardens krav. System-centralen är ett optimalt bakgrundsmusik-, meddelande- och ljudevakueringssystem för alla offentliga byggnader.

Avec G2 System-centraler levereras färdigt för användning innehållande bruksanvisningar och nödvändiga installationsanvisningar för att ansluta ljudnätverket till kontrollpanelen. Den detaljerade driften av systemet bestäms med hjälp av Avec-konfigurationsprogrammet. I konfiguration definieras till exempel utropsområden, programgrupper, schemalagda aktiviteter och olika meddelanden.

Det finns tre Avec G2 System-standardcentraler. Centralenheternas mängd definierar systemets omfattning, 1-24 linjer. Till exempel i System 1-centralen, 9U höga 19’’-enhetsskåp har 8-kanals ADA 8x8-effektförstärkare med 8 x 120W / 100V-utgångar, DSP-processorer, ALT-linjetransformator och radio/CD-spelare som programkälla. En liten anslutningsbox ansluter sig i centralen. Boxen fästs i väggen, innanför den ansluts högtalaren och andra fasta ljudkablar. Det kan anslutas t.o.m. 380 högtalare för 2,5W / 100V effekt till System 1-systemet.

LST PRODUCTION OY

LST Production Oy är Audicos och LST Groups år 2012 grundade företag, dit båda ägarnas industriella produktions- och sammansättningsverksamhet förflyttades. I företagets verksamhet ingår underentreprenad, avtalsproduktion och sammansättning av metall-, el- och teletekniska produkter. Företagets verksamhet är certifierad i enlighet med ISO 9001 kvalitetssystem.

LST Production Oy är verksam i LST Groups affärshus på Järnverksgatan i Åbo, Finland.

CERTIFIKAT

Ljud-, utrymningslarm- och säkerhetsutropssystemens centrala uppgift är att förmedla information – ibland även i extrema förhållanden. Sirener och brandklockor berättar inte mycket om den pågående nödsituationen, vilket innebär att ett verbalt meddelande guidar människor bättre, speciellt i främmande utrymmen.

Inom EU-området definieras systemets egenskaper i den allmänna EN 60849- och EN 54-16-standarden, som definierar krav, testmetoder samt prestandakrav för utrustning som används i detekterings- och larmsystem som är kopplade till brandlarmsystemet.

Audico Avec G2 system är certifierat och fyller kraven i standarderna EN 54-16, EN 54-4 och EN 60849. Med Avec kan vi implementera ett system som fyller kraven även i större projekt. Förutom tillverkaren ställer standarden också krav på andra deltagare i projektet. Vi instruerar elektriska konstruktörer, entreprenörer och användare att uppfylla kraven som ställs för dem, så att helhetsförvekligandet skulle också vara i enlighet med standarden.

Avec G2-systemet är också typgodkänt enligt varvsindustrins krav (DNV).

 

Audico Technology Oy kontaktinformation