Harri Leiva, som tidigare fungerat som verkställande direktör för Intersonic Oy, fortsätter som verkställande direktör för Audico Systems Oy samt koncernbolaget Audico Holding Oy. Peter Brodin lämnar koncernen i det här skedet. Vi tackar Peter för hans fina arbetsinsats i Intersonic AB.

”Bakom förändringarna ligger bolagens vilja att stärka ledningen samt behovet av att bättre kunna möta kundernas behov. Bland annat med dessa förändringar stärker vi vår strategi i både Finland och Sverige”, konstaterar Harri Leiva.

”Detta är en stor förändring för Intersonic, både i Finland och Sverige. Jag ser många möjligheter att effektivisera verksamheten och stärka de gemensamma verksamhetsmodellerna. Jag tror också att förändringen kommer att klargöra Intersonics roll gentemot kunderna och samarbetspartners. Även om ledningen förändras kommer kunderna att kunna uträtta ärenden med oss som vanligt och vara i kontakt med bekanta försäljare såsom tidigare”, berättar Mika Pynnönen.

Förändringarna i bolagen träder i kraft på tisdag den 1 juni 2021.

Mika Pynnönen

 

Harri Leiva

 

För mer information:

Harri Leiva
Verkställande direktör, Audico Holding Oy
+358 20 747 9350
harri.leiva@audico.fi

Mika Pynnönen
Verkställande direktör, Intersonic Oy & Intersonic AB (fr.o.m. 2021-06-01)
+358 20 747 9345
mika.pynnonen@audico.fi

 

Intersonic_Mika_Pynnonen_direktor_SE

Intersonic_Mika_Pynnonen_CEO_EN