AriManninen_1966-2021

Manninen blev student från Sibelius-gymnasiet år 1986 varefter han studerade vid Helsingfors Tekniska Institut (HTOL). Manninen utexaminerades som ingenjör i elkraftteknik år 1992.

Manninen började sin karriär i musikaffären Kitarapaja och senare i den legendariske MS Audiotron i Helsingfors. Manninen hade gått musikklass i grundskolan och var en duktig gitarrist, vilket var till stor nytta i arbetet.

Ari Manninen gav en betydande, personlig och kreativ insats till de finländska AV- och musikbranscherna. Under den nästan 30-åriga karriären arbetade Manninen i betydande AV-bolag såsom Hedcom, Studiotec, Bright Installation och Audico Systems.

År 1996 började Manninen arbeta som projektingenjör i Oy Hedcom Abs pro-ljudteknikavdelning och arbetade där i nästan 18 år. Hedcom importerade AV- och broadcastutrustning men är inte längre verksam. Jarmo Roivas, VD för dåvarande Hedcom beskriver Manninen så här: ”Ari, eller Ade som vänner och kollegor kallade honom, var mångsidig och helt dedikerad till de saker som var viktiga för honom. Under Hedcoms första tider, i mitten av 90-talet, letade vi efter en ung förstärkning till vår pro-ljudteknikavdelning och vårt erfarna team föreslog snabbt Ade. Rekryteringen blev framgångsrik. Ade var korrekt och lättillgänglig, utåt kanske onödigt blygsam, men samtidigt mycket beslutsam. På jobbet var han en viktig del av teamet, självförsörjande och, oavsett klockan, grävde djupt in i projekten och behärskade alltid sin egen del. Han fick snabbt omfattande och välförtjänt uppskattning från arbetsgemenskapen, kunder och branschkollegor”.

Från Hedcom fortsatte Manninen vidare till Studiotec Oy år 2014. Hän började arbeta som avdelningschef för Pro Audio -avdelningen och befordrades snabbt till försäljningsdirektör. Peter Stråhlman, Studiotecs grundare och styrelseordförande, fungerade som Manninens förman och beskriver honom så här: ”Ari var en samvetsgrann och ansvarsfull kille som gärna hjälpte sina kollegor. Som en riktig arbetshäst var han ofta den sista som släckte kontorsbelysningen. Det var lätt att prata med honom om vad som helst. Ari höll alltid sina löften och om han var osäker på något vågade han be om hjälp. Aris expertis och nätverkande bland AV-proffs var starka kriterier för varför vi ville rekrytera Ari till Studiotec ”.

År 2017 kom Manninen till Bright-koncernen för att dra koncernens försäljnings- och installationsavdelning. Manninen började i sin post med titeln Head of Sales & Installation. Senare år 2019 skildes avdelningen till ett eget dotterbolag inom koncernen, Bright Installation Oy, och Manninen blev utnämnd till vd för bolaget. Samtidigt ansvarade han för koncernens finska produktförsäljning och importverksamhet som marknadsfördes under brand-namnet Intersonic. Manninens chef på Bright, Bright Finland Oy:s vd Jarno Uusitalo minns Ari Manninen så här: ”Ade var en tuff expert inom sitt område och verkligen respekterad. Han hade ett omfattande nätverk av kontakter inom branschen, både i Finland och internationellt. Ade var extremt hårt arbetande och lyckades alltid slutföra alla projekt lovvärt. Det var riktigt trevligt att arbeta med honom och han var en mycket omtyckt person i vår arbetsgemenskap”.

I juni 2020 blev Manninen verkställande direktör för Audico Systems Oy i och med företagsomorganiseringar inom Audico-koncernen. Omorganiseringen föregicks av ett förvärv i mars 2020 då Audico Holding Oy förvärvade bl.a. Bright Installation Oy. Audico Systems, som var verksam inom installations- och projektverksamhet, slogs samman med Bright Installation och bildade det nya Audico Systems Oy. Audicos personal nästan fördubblades i och med fusionen och Manninens arbete som vd för Audico Systems började.

För Manninen betydde ”audicoskapet” mycket. Han var väldigt inspirerad av sin nya post och ville konstant utveckla praxisen samt hitta bättre sätt att göra saker. För Manninen var personalens välmående och arbetsgemenskapen en hjärtesak, utan att glömma bort kunderna och samarbetspartners. Han var en människonära ledare som sökte efter kompromisser men kunde samtidigt föra saker vidare med en säker beslutsamhet.

Audico-koncernens verkställande direktör Harri Leiva har varma tankar om Manninen: ”Ade hann vara Audico-anställd bara en kort stund, men han gjorde ett bra jobb med att utveckla den nya Audico Systems-verksamheten. Tack vare sin långa erfarenhet inom branschen hade han en djup förståelse för kundernas behov och en stark önskan att implementera lösningar som bäst tjänar våra kunder. Han såg Audico Systems som en pålitlig och långvarig partner för kunden. Vår slogan ”Your dedicated AV partner” baserar på just denna idé. Ade trodde starkt på fördelarna med fusionen och att samarbetet mellan den nya och gamla Audico-personalen skulle resultera i ett ännu starkare och mer professionellt Audico Systems. Ade kommer att leva i våra minnen. Jag önskar Ades nära och kära allt gott till denna sorgliga tidsperiod. ”

Ari Manninens arv till den finska AV-industrin är ett minne av en säljare som ägnade sig åt sitt arbete och brydde sig om sin personal. Vikten av samarbete och utvecklingen av goda processer på ett humant men strikt rättvist sätt beskrev Manninen som både chef och anställd. Han förblir djupt saknad.

 

Till minnet av Ari Manninen,

 

Jarmo Roivas

Peter Stråhlman

Jarno Uusitalo och Bright-koncerns hela personal

Harri Leiva och Audico-koncerns hela personal