Infotavlan vid huvudporten till Sköldvik industriområde informerar att den senaste olyckan här skedde för 13 dagar sedan. ”Det var en halkolycka vilket utgör den största delen av olyckorna här”, berättar Esko Koho, fastighetschef på Neste raffinaderi i Borgå.

Han kör oss runt det enorma området som är ett av Europas modernaste. Utöver oljeraffinaderi finns här också kraftverk, hamn, järnvägsterminal, teknologicenter, brandstation, petrokemisk fabrik och Borealis plastfabrik.

”Arbetssäkerheten är det allra viktigaste på ett sådant här ställe och det tar vi mycket hänsyn till. Om något händer, måste alla inom området kunna höra larm och handlingsdirektiv snabbt, även vid högt buller”, konstaterar Koho.

Samarbete gav resultat

När utrops-, utrymnings och säkerhetlarmsystemet förnyades på Borgå raffinaderi, var det Elektro-Arola och Audico Systems som levererade utrustningen.

Audico levererade AudicoAvec G2 förstärkarenheter för utropslarm till de olika byggnaderna på området. Elektro-Arola ansvarade för systemanslutningsenheten YLLI samt utomhuslarmen, högeffektssirenerna som placerades på höga platser som master och hustak.

Elektro-Arola ansvarade också för VORO-programvarulösningarna, som sammansluter systemen ute och inne med ett gemensamt gränssnitt. Det digitala systemet använder Sköldviks IP-säkerhetsnät som dataöverföringsförbindelse.

”Det här projektet visade verkligen styrkan i samarbete. Två finländska företag lyckades tillsammans erbjuda den helhetslösning som kunden önskade sig och som även krävde ny produktutveckling. Ensamma kanske vi inte hade varit så starka i ett så här krävande projekt”, säger Elektro-Arolas vd Kalle Arola.

Talade utrop ett stöd vid larm

Mitt i området ligger brandstationen där man arbetar dygnet runt. Alarmmästaren Teemu Hämäläinen kör varje måndag klockan 12 veckotest på systemet från kontrollcentralen. Varningssignalen hörs i hela industriområdet och beroende på vindriktning ofta också i områden intill Borgå och Sibbo.

Raffinaderiets brandkår har 45 anställda. De hade 460 uppdrag förra året. 367 av dem var brådskande vilket innebär att utöver jourhavande brandmästare skyndar sig också ambulans och två släckningsfordon till platsen.

Brådskande uppdrag är exempelvis automatbrandlarm, bränder, antändningar samt första insats- och kontrolluppdrag. I brandkårens utrustning ingår robusta röjnings- och oljebekämpningsredskap samt högeffektspumpar som dras med långtradare och som kan producera 20 000 liter vatten i minuten. Vid behov får raffinaderiets brandkår hjälp från brandkår i Borgå och närområden.

Are Oy ansvarar för raffinaderis fastighetsunderhåll. Systemexperten Jorma Huttunen från Are berättar att området befinner sig i nästan ständig förändring. Man sanerar eller demonterar det gamla och bygger nytt. Anefter expanderas och uppdateras också larmsystemen.

”Vi har kommit långt ifrån tiden då man använde summerlarm och brandklockor, idag har vi moderna larm- och meddelandesystem. Idag spelar det nya systemet för feldiagnostik en viktig roll för säkerheten. Den informerar ifall meddelandet inte når fram och systemet behöver underhåll”, berättar Huttunen.

I en risksituation ökar snabbhet och noggrannhet av att operatören på sin skärm kan styra larmet eller meddelandet till ett specifikt ställe, berättar Teemu Hämäläinen. Detta är viktigt då alla larm inte rör hela området. Nuförtiden ingår också meddelanden i larm och människor informeras mera noggrant om hur de ska agera i olika situationer.

Are Oy:s systemexpert Jorma Huttunen, fastighetschef Esko Koho på Neste Borgå raffinaderi, Audicos försäljningschef Jyri Hiltunen och Elektro-Arolas vd Kalle Arola här på en gruppbild från utbildningstillfället för Audicos larm- och meddelandesystem.

Text: Tom Nyman
Bilder: Neste Oyj ja Audico