Outotec, med verksamhet i alla världsdelar, utvecklar gruvteknologiska lösningar bland annat för tillvaratagande av naturresurser, metallproduktion och förädling av mineraler. Audico levererade alla AV-lösningar i det nya kontorets andra byggnadsskede, inklusive en fantastisk utställningslokal.

På Outotecs huvudkontor som har byggts upp längs med Västerleden i Esbo arbetar drygt 2 000 anställda och underleverantörer. Outotec valde Audico som leverantör av all AV-teknik, vilket utöver konferensrum och föreläsningssalar också inkluderade företagets utställningslokal.

Outotecs upplevelsebaserade utställningslokal är huvudattraktionen på det nya huvudkontoret. Där dyker man med hjälp av digital bild och ljud långt ner i jorden och tillbaka igen. Utställningslokalen är öppen från morgon till kväll och lokalen används såväl av kunder och besökare som av företagets anställda.

”Vi använder oss av AV-teknik för att berätta om naturresurser och utmaningar, samt om hur vi kan lösa dem. Utrymmet har punkter där upplästa och illustrerade delar formar Outotecs historia”, förklarar Antti Lavi som ansvarar för utställningens teknik.

Från vision till verklighet

Audicos uppgift var att hitta tekniska lösningar till de visioner som designkonsulterna Pentagon Design tog fram.

”Få företag har utrymmen som använder den senaste teknologin och där man satsar så här mycket. I Outotecs utställningslokal genomförde vi en väldigt originell helhet”, avslöjar Audicos försäljningschef Olli Karisalmi.

Som projektansvarig delar Karisalmi äran till framgången med sina kollegor, som Toni Hämäläinen som har övervakat genomförandet samt Audicos team som planerade utrustningens monteringsställen, kommande underhållsbehov samt måttbyggde ställningar i trånga utrymmen.

I utställningslokalen har man också placerat ett halvdussin Panasonic HD-projektorer, varav en del riktas mot väggar belagda med projektionsduksfärg och en del mot runda bordsytor. Eftersom projektorerna inte producerar någon rund bild, används videoprocessorn från Coolux.

”Från taken var man tvungna att projicera mot bordsytorna från ett väldigt kort avstånd, vilket vi lyckades lösa med vidvinkeloptik. Utmaningen var att kunna placera projektorerna på rätt platser i taket, som är fullt med ventilationskanaler och annan husteknik.”

Utöver projektionsväggar- och bordsytor använder man i utställningslokalen en stor LCD-skärm som visar Outotecs historia. I slutet av besöksrundan kan besökaren testa sina kunskaper genom att svara på frågor på en tablett.

Ett formbart landskap

Själva centrum i utställningslokalens bildprogrammering är Coolux Workstation, vars mjukvara Manager Pro kör presentationen och till den anslutna Coolux Compact Players som överför bilden till projektorerna i enlighet med kommandot. Av tio självständiga sekvenser hamnar sju på bildpunkter och tre på ljud.

Utrymmet är inställt att fungera under arbetstid och vid eventuella undantagsfall kontrollerar användaren systemet med en Crestron AV-styrprocessor, som är utrustad med en 10-tums touch-display, medan tilläggsprogramvaran Widget Designer sköter Crestrons och Coolux gränssnitt.

I den här typen av upplevelse som Outotecs utställningslokal är, spelar också ljudvärlden en viktig roll. Ljudet som riktas genom Panphonics högtalare som strålar ut i en så snäv sektor att den endast hörs om man står på rätt plats. På det sättet kan man också i ett begränsat utrymme skapa många närliggande ljudvärldar utan att de stör varandra.

”Att använda sig av digital utrustning på ett så här omfattande sätt ger gränslösa anpassningsmöjligheter. Det fysiska utrymmet är beständigt men genom att byta material kan man ändra utrymmets uttryck och stämning hur man vill. Det öppnar ju upp för vilka möjligheter som helst!”, utbrister Antti Lavi.

Bilder: Kuvatoimisto Kuvio Oy